55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
55 jaar misbruik WAM


VERHAAL VAN LANGDURIGE SCHADE BLIJFT UIT


Objectieve rapportages van integere en kundige behandelende medici ontbreken of worden - ingeval van ernstige langdurige schade - te vaak terzijde gelegd en niet in het geding gebracht. Ook voor verkeersslachtoffers. Door de opzettelijke 'ontkenning' van de medische causaliteit, kunnen de (Zorg)verzekeraars en de Uitvoeringsinstellingen hier géén effectief 'regres' plegen. Zo hebben de WAM-verzekeraars de slachtoffers zelf, de genoemde instellingen en de 'samenleving' sedert 1965 voor miljarden bestolen en financieel ontwricht. 
De Telegraaf schreef op 26 september 1990: "Uitkering op veroorzaker verkeersletsel verhalen": De AAW- en WAO-uitkeringen voor verkeersslachtoffers moeten zoveel mogelijk worden verhaald op de veroorzaker, Dat betekent in de praktijk, dat de Verzekeraar van de veroorzaker via de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, de uitkeringen voor zijn rekening moet nemen.
Werkgroep 1970 stelt hierover: Dit verhaalsrecht is sedert 1965 al van kracht.
Hebben de Zorgverzekeraars voor zware, langdurige letselpatiënten eveneens daadwerkelijk 'regres' gepleegd?

De sociale verzekeraars hebben vele jaren geen effectief gebruik gemaakt van het recht op verhaal van de schade aan de WW, WAJong, WAO, WAZ, ziektekostenverzekeraars, AWBZ, huursubsidie en aan de Bijstand. Dit regresrecht of verhaalsrecht was uitdrukkelijk in de wet van 1965 was vastgelegd! 
De frauduleuze manier van schadebehandeling betekende ook de afwenteling van miljarden aan schade op geleadeerden én op de sociale verzekeringen: de staat (belastingbetaler). En droeg in belangrijke mate bij aan de steeds hogere onnodige Ziekte- en Sociale Verzekeringskosten. Want de sociale voorzieningen moesten worden beperkt en premies verhoogd. Onnodige premieverhogingen, die de inflatie deden toenemen.
Verzekeringsmaatschappijen hebben zo sinds de invoering van de WAO in 1967 letselpatiënten privé, maar óók de Ziekenfondsen/Zorgverzekeraars en Sociale Verzekeringen voor vele miljarden bestolen. Zij hebben daarmee de samenleving meervoudig geschaad. Waarbij iedere burger vandaag de hoge prijs van dit corrupte systeem in de vorm van onnodig zware lasten moet dragen.
De verzekeraars beweren dat zij wel degelijk aan de Uitvoeringsinstellingen honderden miljoenen regres zouden hebben betaald, terwijl er maar heel weinig langdurige verkeersletselschade-uitkeringen blijken te zijn!
Wat moeten we hier nu van geloven? Heel weinig. De commerciële verzekeraars geven namelijk al jaren het antwoord. Bijna letterlijk zeggen zij: "Het waren de sociale verzekeringen die de schade door letsel opvingen, nu deze verzekeringen zijn uitgekleed moeten wij de premies verhogen."

Meer over misbruik WAM
 


  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020