55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

VERANTWOORDING
Bronnen van misstanden en fraude in schadebehandeling na verzekering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel


Voor de Nieuwspagina en de Uitgaven in deze website is gebruik gemaakt van vele honderden boeken, interviews, documentaires, publicaties, medische en klachtendossiers.

Een meer uitputtende lijst is als bijlage opgenomen in Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel.

De boeken daaruit zijn de volgende:

 1. Frans H.J.A. van Amerongen; Heupen op de snijtafel; 2e geheel herziene druk, januari 2012; 80 p.; werkgroep1970.nl; Hier gratis downloaden;

 2. Frans H.J.A. van Amerongen; Letsel voor Beginners; De weg van Hanna Vinken; 2e druk, april 2016; 128 p.; werkgroep1970.nl; Hier gratis downloaden;

 3. Vincent Bakker; "Uw geld en uw leven" Het verzekeringsbedrijf ontmaskerd; 1978; 272 p.; Met lit. verwijzing; ISBN 90-2695843-9; Agathon/Unieboek BV, Houten;

 4. Lies Begheyn, Angelique Schipper e.a.; Verkeersslachtoffers zelf aan het woord; 1999; 166 p.; ISBN 90-9012766-6; Auteurs, VVS en ROVG;

 5. Peter de Bie, Paul Witteman; De zaak Stinnissen; 1985; 172 p.; ISBN 90-2284557-5; De Haan, Weesp;

 6. Prof. Mr. A.R. Bloembergen, c.s.; Verkeersslachtoffers en hun schade; Ministerie van Justitie; 1973; Kluwer, Deventer;

 7. Stella Braam; De blinde vlek van Nederland; 1994; 164 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-5515040-1;Van Gennep BV, Amsterdam;

 8. Colette Braeckman et al., De Medialeugen; 1994; 168 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-6445809-X; EPO, Berchem;

 9. Klazien van Brandwijk-Wiltjer; "Waarom gaat het dan toch weer mis? Een poging tot begrijpen"; 1998; Dienst Humanistisch Geestelijk Verzorging in de Krijgsmacht, Den Haag;

 10. Anna Bridié; Opgejut en uitgeput; 1992; 116 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-6074752-6; Anthos, Baarn; Verspreiding voor België: Westland NV, Schoten;

 11. Emma Curvers; Iedereen kan schilderen; 2014; 207 p.; ISBN 9789025443795; Atlas Contact Amsterdam/Antwerpen;

 12. Arjan Dijk en Paul Steijaert; Ziek van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; juni 1998; 74 p.; Met lit. opgave; Hogeschool Zeeland;

 13. Renate Dorrestein; Heden ik; 1993; 207 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-25402266-7; Contact; Amsterdam;

 14. Haarlemmer en R. Soerjanto; Fibromyalgie; 1996, 104 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-3521629-6; De Tijdstroom BV, Utrecht;

 15. Mr. Sophie Hankes; Zwartboek. Noodsituatie medische fouten en de slachtoffers. 2008; Met lit. verwijzing; Gratis te lezen op www.sin-nl.org; Met lit. opgave; SIN-NL, Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid - Nederland;

 16. Mr. Aart Hendriks; Promotie-onderzoek Gelijke toegang (UvA, over de arbeidspositie van gehandicapten); 20 januari 2000;  

 17. Hilde Hoff; De siliconenaffaire; 1995;136 p.; Met adressen; ISBN 90-2696659-8; Van Holkema & Warendorf/Unieboek BV, Houten;

 18. Rogier Hörchner; Een esculaap als dekmantel; 2012; 175 p.; Veertig aangrijpende verhalen over misstanden in de gezondheidszorg; ISBN 978-90-816728-3-2: Bol.com;

 19. Ivan Illich; Het medische bedrijf - een bedreiging voor de gezondheid? Met namen- en zakenregister; 315 p.; ISBN 90-2939623-7; Vertaald uitgegeven door Het Wereldvenster, Baarn;

 20. Informatiebundel "‘"Koerselman"’"; 93 p.; Met lijst publicaties; Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid; 1999.1;

 21. Ursula Krechel: Landgericht; 2012; 495 p.; ISBN 978-3-99027-24-0; Jung und Jung, Salzburg/ Wenen;
  Ook als luisterboek: gelezen door Frank Arnold 2012, 580 minuten; ISBN 978-3-89964-482-1;  Jung und Jung, Salzburg/ Wenen;

 22. Oscar van der Kroon; Ziek van Defensie; 1998; 256 p.; ISBN 90-2045975-9; L.J. Veen, Amsterdam;

 23. Prof. P.C. Kuiper; Ver heen, Verslag van een depressie; 1988; 168 p. ISBN 90-1205999-2; SDU 's-Gravenhage;

 24. Dr. P. Lens en Prof. Dr. G. van der Wal; Problem Doctors, a Conspiracy of Silence; 1997; 300 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-5199287-4; OIS-Press Incorporated;

 25. Dr. P. Lens, red.; Zieke dokters; mei 1999, 288 p.; ISBN 90-5805009-2; Van der Wees, Utrecht;

 26. Mimi Mentink-Heshusius; De plicht tot hulp ...; Over het gesol met een zieke militair; 1993; 80 p.; Heuff, Amsterdam/Thesis Publishers, Amsterdam;

 27. Marcel Metze, De geur van Geld; 1993; 304 p.; ISBN 90-6168396-3; Sun, Nijmegen;

 28. Nino Pennino; Letselschade voor Dummies; 1995; 191 p.;ISBN 10 9043021999; BBNC uitgevers;

 29. Sascha Meyer, De nieuwe arme; 2012; 205 p.; ISBN 9789461560971; Bertram+de Leeuw, Amsterdam;

 30. Kees Momma; Achter de onzichtbare muur, Een autist reist door het leven; 1999; 167 p.; ISBN 90-3512051-5; Bert Bakker;

 31. J.F. Okma; Illusie van de hoop; De Centrale Raad van Beroep doorgeprikt; 1999; Hogeschool Zeeland;

 32. Henk Rem, c.s., Rapport Integriteit Rechterlijke Macht, 1996; 114 p.; ISBN 90-8034691-8; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek rechterlijke Macht (WORM), Wassenaar;

 33. C.A. Reuter; Nederland en de nieuwe generatie uitgestotenen; 1999; 25 p.; Stichting GAOS;

 34. Saar M. Roelofs, Niet storen, een kritische beschouwing over de Riagg in woord en beeld, 1997, 163 p.; Belvédère, Overveen;

 35. Mr. Paul Ruijs; Wij zien u wel in de rechtszaal ; Klassenjustitie in Nederland; 2001; 250 p.; ISBN 90-5911011-0; Aspekt B.V.;

 36. René Steenhorst; Dramatische diagnoses; 176 p.; Met lit. opgave; ISBN 90-5501476-1; BZZTôH 's-Gravenhage;

 37. Prof. A.Q.C. Tak; Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk; 2e druk 2005; 1397 p.; ISBN: 90-5850-134-5;  SDU, Den Haag; 

 38. Jur Terharte; Een ongeluk komt zelden alleen; 159 p.; ISBN 90-8054731-4; Jurilet, Wehl;

 39. Diny Tijssen; Hoe te handelen bij ernstige medische fouten; april 2001; 22 p.; Tijssen, Bemmel;

 40. W. Wagenaar, H. Israëls, P. van Koppen; De slapende rechter - Waarom het veroordelen van burgers niet alleen aan de rechter kan worden overgelaten; 2009; ISBN 978-90351-3228-3; Bert Bakker, Amsterdam;

 41. H.M. Walker, Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel, 24-ste herziene druk, september 2012, 237 p.; Met zeer uitgebreide lit. verwijzing;
  ISBN 90-9010511-5; Werkgroep 1970; Niet verkrijgbaar in de boekhandel; Hier gratis downloaden

 42. H.M. Walker, Dossier 1850 antwoordt niet meer, 2e druk 2005, 176 p.; Met lit. verwijzing; ISBN 90-9008443-6; H.M. Walker, Berlicum; Niet verkrijgbaar in de boekhandel; Hier gratis downloaden;

 43. Andrea Willemsen, Hersenkneuzing, maart 1999, 240 p.; Met lit. verwijzing; ISBN 90-5226636-0; De Geus, Breda;

 44. J.P. van den Wittenboer, De een zijn dood is de ander zijn brood! 1994; Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights, Geldrop.

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020