Rabobank Interpolis praktijk:

Boek: Schadebehandeling door Rabobank Interpolis
Gedetailleerd blootgelegd door gedupeerden met ziekte of letsel.
Namen en stand van zaken


DOSSIER 1850 antwoordt niet meer

Zelfstandig ondernemer raakt in 5 jaar tijd door ongevalsletsels en burnout definitief uitgeschakeld. De Uitvoeringsinstelling vindt hem volledig arbeidsongeschikt voor alle werk. Interpolis daarentegen keurt dezelfde persoon in dezelfde periode met enkele van haar favoriete artsen volledig arbeidsgeschikt voor zijn verzekerde beroep organisatie-adviseur.
Hoe ging dat in zijn werk? Registratie van ongelooflijke ervaringen met deze verzekeraars en 20 artsen, de ombudsman schadeverzekering en het medisch tuchtcollege. Honderden doktersbezoeken en gevolgschade.
Ziek zijn en gezond tegelijk. Het jojo-effect. De visie van artsen, juristen en anderen.
Achter de schermen gekeken. Geen op zich staand geval, maar dagelijkse praktijk. Zo blijkt uit tientallen jaren doofpot en de nooit opgehouden stroom van reacties na zijn uitingen in de media.

Anderen vergaat het precies zo. Óók patiënten in loondienst blijken slachtoffer te worden. Waarom en hoe de meeste aanvullende verzekeringspolissen zware schade niet uitkeren en bijna niemand spreekt. Of het nu gaat om ziekte of ongeval.
De gevolgen voor de thuissituatie, het werk en het bedrijf. Openbaar gemaakt opdat niemand meer aan deze praktijken wordt blootgesteld.
Rabobank Interpolis antwoordt na schriftelijke verhaalpogingen. Via de media: 'Waarom gaat hij niet procederen?'.
Hij ontdekt de frappante gelijkenis met de verzekeraarpraktijk voor andere gedupeerden in een eerder onthullend boek. Hoe dat in de doofpot ging. Dagelijkse praktijk, zeggen vele andere gedupeerden en deskundigen na de openbaarmaking: ''Polissen blijken niets waard nadat er wat dan ook gebeurt."
Dan volgt tot overmaat de onfrisse pressie door medici van de Uitvoeringsinstelling die 5 maanden duurde.

Voor het eerst achterhaalt een door letsel en ziekte, én door zijn verzekeraars getroffene de waarheid. En publiceert het hele verhaal. Wat begon als een dagboek, gebaseerd op dossiers, notities en brieven. Een treurige thriller. Onthullend relaas van vijf helse jaren voor de man die voor het werk definitief werd uitgeschakeld. Hij neemt de lezer mee langs onnodig zieker makende praktijken van de medische wereld en verzekeraars. Wat gebeurde er met deze ondernemer, die knokte om weer te herstellen?
Het boek begint met een korte schets van wat voorafging aan de dramatische episode. Gevolgd door de gebeurtenissen in snel tempo. Aanvankelijk is er nog ruimte voor prettige passages, zelfs humor. Dan wordt de lezer geleidelijk met harde hand in de huid van de auteur neergetrokken. In verwondering, verbijstering en verdriet. Kansloos raakt het slachtoffer langzaam verstrikt in een web van verzekerings- en medische praktijk. Waarin principes van zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid ongehinderd met voeten worden getreden. Niemand die hem aanvankelijk geloofde.
Eerst na vijf jaren zogenaamde medische en verzekering-schadebehandeling bewijzen nieuwe medische onderzoeksuitslagen zijn blijvende arbeidsbeperkingen. Zijn medisch dossier en de klachtencorrespondenties tonen een spoor van nalatigheden, fouten, verschrijvingen, onjuiste medische ontkenningen en verzekeraar-chicanes.
Als hij met zijn verhaal naar buiten treedt volgen er warme reacties. En ook intimidaties door sommige familieleden, vrienden, relaties, artsen, verzekeraars en media.

Het blijkt dat hij niet alleen staat. Verre van een uitzondering. Na de publiciteit doen steeds meer gedupeerden hun verhaal. Waarvan hij verslag doet. Later blijkt dat zeer vele duizenden nooit durven spreken. Waarom niet?
Wat zijn de gevolgen voor de thuissituatie en het werk of bedrijf en de gezondheid van deze gedupeerden?
Hij trad naar buiten opdat het niemand meer overkomt. 5 maanden lang staat hij onder druk van repercussies. Als door een wonder weerstaat hij de intimidaties.
Onverwacht krijgt hij informatie van achter de schermen. Onthullende gegevens die haarscherp zwart op wit en onweerlegd lang eerder het bestaan van deze praktijk bevestigde en aan de kaak stelde. Toegedekt door de tijd?

Terwijl de Uitvoeringsinstelling volledig uitkeerde laat Rabobank Interpolis deze beroepsverzekerde tot vandaag met lege handen achter.

WAAROM BIJZONDER?
Voor het eerst het gedetailleerd en gedocumenteerd verslag door een gedupeerde zélf - De overeenkomsten met andere langdurig zieken en mensen met blijvend letsel - Inzicht in vertragings- en ontmoedigingsacties en gedraai rond de waarheid - Inclusief de praktijk van zogenaamde klachtorganen - Als eerste openbaart hij de identiteit van alle betrokken functionarissen - Inclusief de werkwijze van favoriete keuringartsen van Interpolis - Waarvan er één tot heden 17 tuchtklachten en 14 tuchtstraffen kreeg en weer ongehinderd praktiseert - Met getuigenverklaringen en bewijsstukken - Zicht op lobby en  afscheepmechanismen, op gevolgschade, en op de werkwijze van verzekeraarvriendelijke media - Bevestigende uitspraken van vooraanstaande deskundigen - Bewijsmateriaal voor advocaten en Rechters - Getuigenissen van tientallen wél naar buiten tredende gedupeerden - Tips voor wie zélf in de openbaarheid wil treden of ervaringen wil publiceren  - Ook gebruikt voor opleidingsdoeleinden - Onweerlegd en onweersproken.

VOOR WIE?
Voor verzekerden die zich veilig wanen - Verzekeringsgedupeerden en groeperingen - Voor wie namen en werkwijzen wil kennen van voor Interpolis, UWV en andere verzekeraars werkende personen - Werkenden die een verzekering zoeken - Werkenden die hun polis willen beoordelen - Zelfstandig ondernemers - Accountants - Artsen - Therapeuten- Patiëntenverenigingen - Maatschappelijk werkers - SOS-hulpdiensten - Zorginstellingen en zorgverleners - Politici - WIA-hulpverleners - Verzekeraars - Assurantietussenpersonen - Ondernemers die een verzekeringsmaatschappij of vertegenwoordiging willen oprichten - Juristen, Advocaten en Rechters - Journalisten - Scholen en Opleidingsinstituten - Studenten - Bibliotheken.

 

De Volkskrant: "Duizenden arbeidsongeschikte Nederlanders die zich particulier hadden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, worden door hun verzekeringsmaatschappijen afgescheept."
Brabants Dagblad: "... over mangelende molens medische wereld."
Het Financieele Dagblad: "Zelfstandig ondernemer voert de lezer door de molens van de medische wereld en de verzekeraars."
Omroep Brabant: "... over zaken die dan wel gedaan kunnen zijn maar daarmee zeker nog niet voorbij zijn."
Management Team: "... een waarschuwing voor elke ondernemer die zich met een arbeidsongeschiktheidsverzekering gedekt voelt."
Rotarian: "Een aantal verbijsterende ervaringen met de medische wereld en met de verzekeraars."

tv-RVU:

"...boek over zijn gevecht met de verzekeringsmaatschappij."
Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights: "Er blijken met u zeer velen in de samenleving slachtoffer van de rechtsstaat en de toenemende macht van de syndicale machtsmonopolies."
Briefschrijver: "... Je zou ze toch omleggen!"
Kleintje Muurkrant: Van de ene dokter naar de andere, hij beschrijft de geestelijke vernieling, een Kafka-achtige periode waarbij vooral de economische rol van keuringsartsen duidelijk wordt: "wiens brood men eet diens woord men spreekt".
Stichting Werkgroep 1970 voor Verkeers- en ongevallenslachtoffers: "Met grote verontwaardiging namen wij kennis van het trieste relaas van patiënt H. Walker en zijn rechtmatige financiële aanspraken conform zijn aangegane arbeidsongeschiktheidsverzekering Interpolis."
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel "Waardering voor uw moed en doorzettingsvermogen om met deze publicatie de aandacht te vragen voor het probleem, waarmee u en vele lotgenoten zijn geconfronteerd." 
Zwaar verzekerde invalide Topconsultant "Ik las uw boek en ik heb letterlijk gebraakt in de prullenbak. Wat staat me nog te wachten?" 


NIEUWE FEITEN
Welke 'verrassing' hadden Rabobank en Interpolis nog meer voor de auteur?
Wat ondernam de auteur om anderen die zich veilig verzekerd wanen te informeren over foute verzekeraarpraktijken? Het ontstaan van het allesomvattend rapport over deze praktijk. En ... de onverwachte bevestiging vanuit het Interpolispersoneel zélf.
De identiteit van de personen uit 'Dossier 1850'. Hoe reageerden deze (hooggeleerde) dames en heren behandelend, controlerend, keurend en verzekeringsgeneeskundig artsen, therapeuten, arbeidsdeskundigen, dossierbeheerders, administrateurs, de ombudsman en Prof. Drs. Herman Wijffels, eindverantwoordelijke hoogste baas van het Rabobankverzekeringsconglomeraat?
Wie van hen maakte gebruik van de geboden mogelijkheid van weerwoord en hoe luidde dit?
Welke dreigementen hebben sommigen geuit? En wat volgde daarop?
Wie bleek als favoriete keuringarts van Interpolis tevens vaste klant van het medisch tuchtcollege? 
Welke artsen bleken tot heden ook voor andere verzekeraars actief en omstreden?

 

Meer over Achmea Rabobank Interpolis

Overzicht Site-Inhoud

 

E-mail sturen

DOSSIER 1850 antwoordt niet meer
Tweede druk, november 2005
ISBN 90-9008443-6
NUR 740
A5-formaat
176 pagina's

Dossier 1850 nu gratis downloaden...

04 januari, 2020