48 jaar misbruik WAM, Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen

55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
55 jaar misbruik WAM


WAM: Dekking? Geknoei met letselmiljarden

Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) bestaat sinds 1 juli 1965. Iedere automobilist moet zich verplicht verzekeren. De WAM zou dekking moeten geven, zowel tegen de materiŽle schade als tegen de letselgevolgen van bijvoorbeeld invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Beloofd wordt dus ůůk de uitkering van letselschade voor wie geen schuld heeft, ingeval van medische causaliteit en afhankelijk van de mate van invaliditeit.
Maar van de beoogde bescherming van verkeersslachtoffers en vlotte schadeloosstelling komt meestal niets terecht. De wet is uiterst misbruikgevoelig.

De uitvoering van de WAM bij grotere letselschades is verwerpelijk:

 • Ligt namelijk ongecontroleerd in handen van de commerciŽle verzekeraars.
 • Door schades structureel te ontkennen of bagatelliseren en de afhandeling te traineren kunnen verzekeraars hun winst maximaliseren.
 • Verzekeraars kunnen keuringsartsen vrij selecteren en grof betalen, voor zover en zolang die met laakbare onthaal- en keuringsbehandelingen en -rapportages bijdragen aan het verder traumatiseren en afschepen van verminderd weerbare slachtoffers.
 • Jaar in jaar uit worden door de verzekeraar aangewezen keurders en keuringsrapporten in feite gekocht.
 • De geselecteerde medische keurders gedragen zich daarom liefst partijdig, en tonen te vaak gebrekkige kennis en/of dubieuze handelingen.
 • Hun procedures zijn meestal oncontroleerbaar, veelal ondeugdelijk en de rapportages zeer vaak hoogst aanvechtbaar.
 • Gedupeerden kunnen gebruik maken van een doolhof van klachtenbehandeling in of buiten rechte, en zullen uiteindelijk vrijwel altijd met lege handen of een fooi worden afgescheept.

De wet dient derhalve eenzijdig het belang van de particuliere verzekeraars. Omdat de beoordeling van de medische WA-schade ongecontroleerd in handen is gelegd van commerciŽle ondernemingen. Er is geen onafhankelijke uitvoering of controle. Wťl van opzettelijke ontkenning van medische schade en causaliteit op grote schaal. Dit gaat zowel ten koste van gelaedeerde (letsel-)patiŽnten als van de samenleving. 52-jarig dossieronderzoek heeft dit - alleen al bij Stichting Werkgroep 1970 - talloze malen bevestigd. De WAM-uitvoering bedekt daarom onverminderd gelegaliseerde pure zwendel. 

Hoe wordt de WAM misbruikt? Uitvoeringsinstellingen, particuliere verzekeraars, verzekeraarvriendelijke (letselschade)advocaten, schaderegelaars, schaderegelingskantoren, letselschadebureaus, artsen, medische experts, verzekeringsartsen en verzekeringsmedische adviseurs, arbeidsdeskundigen en andere dienstverleners benadelen letselslachtoffers. Zij worden bij de schadeafhandeling door sommige verzekeraars bij voorkeur(!) naar voren geschoven, ingeschakeld en gebruikt. Zolang zij naar hun machtige opdrachtgevers de oren laten hangen. Door onder meer bewijzen weg te laten, te verwijderen of te vernietigen. En ůůk door foute rapportages te leveren bij de beoordeling en afwikkeling van deze letselschades. Corrupte druk wordt zonodig niet geschuwd. Dit betekent schadebeoordeling met gekochte, onzuivere (medische) documenten, die de medische situatie en/of de causaliteit stelselmatig ontkennen. Ten koste van gedupeerden, sociale instellingen en belastingbetalers. Objectieve rapportages van wťl integer en kundig behandelende medici, worden door verzekeraars in het algemeen terzijde gelegd, blijven dan buiten het geding. Er worden dan nieuwe onderzoeken geŽist, meestal leidend tot meer 'welgevallige' rapporten.
Teveel partijen bemoeien zich zo met zogenaamde medische en andere rapportages en zogenaamde financiŽle regelingen. Al met al een onzuivere, mens/patiŽnt onwaardige belangenbehartiging, in strijd met medische normen en mensenrechten.
Op grote schaal worden deze praktijken door de uitvoerders als doodnormaal beschouwd.

Welke groeperingen houden de WAM-fraude in stand?

Visie van anderen Deze letselpolissen leidden volgens Prof. Mr. A.R. Bloembergen (rapport 'Verkeersslachtoffers en hun schade', maart 1973) en later vele anderen tot mensonwaardige behandeling bij ernstige invaliditeitsschade:

 • talloze conflicten

 • hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt (hoe groter de schade) hoe minder uitkering!

 • het ontkennen van evidente medische causaliteit

 • fraude waardoor slachtoffers voor miljarden benadeeld werden

 • slachtoffers werden 'voer' voor snel groeiende, lucratieve miljardenbedrijfstakken die deze beschadigde mensen veelal bedriegen, intimideren, en jarenlang (financieel) uitputten

 • door duizenden medeplichtige hogere functionarissen, die - nadat zij op de hoogte waren gesteld - hun weerzinwekkende werk niet staakten

 • slachtoffers moeten zelfs aantonen dat zij vůůr het ongeval gezond waren, ůůk bij evident ongevalsgevolg!

 • zij worden in hun revalidatie en reÔntegratie geschaad, en lopen bijna altijd onnodige (psychische) gevolgschade op

 • ook eventuele primaire psychische schade wordt bijna nooit vergoed

Dit leidt mede tot complicerende, inefficiŽnte en kostbare (over)belasting van de economie bij  het zorg- en justitieel apparaat

Psychiater Prof. Dr. J. Bastiaans meldde in de jaren tachtig al dat jaarlijks zeker honderd slachtoffers met lichamelijk letsel in psychiatrische handen worden gedreven! Door de onnodig lange en trage afhandeling van letselschadezaken door de betrokken aansprakelijke verzekeringsmaatschappijen.
Ondanks de openbare waarschuwingen van Bloembergen, Bastiaans, Werkgroep 1970, en vele anderen is er geen enkele verbetering van het gedrag van de WAM-verzekeraars opgetreden.

Meer over misbruik WAM

Klik op het plaatje voor meer inzicht:
het Verzekeringsganzenbordspel...

 

Verantwoording openbaarheid
 54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020