55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
55 jaar misbruik Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM)

 

WELKE PARTIJEN houden de WAM-fraude in stand?

 

Particuliere verzekeraars: de Unie, NVVA en het latere Verbond van Verzekeraars:

 • aanvaarden zogenaamd gťťn verantwoordelijkheid voor het werk van medici en advocaten die voor hun optreden, maar profiteren er wťl bewust van

 • zeggen al jaren op deze polissen verlies te leiden

 • beschouwen letselpatiŽnten als financieel object

 • wentelen de schade af door het kopen van onzuivere medische documenten bij hun favoriete artsen

 • doen dit ook ook door intimidatie en omkoping van medici (Telegraaf 24-9-2001) en advocaten

 • hebben gefundeerde beschuldigingen tot dusverre met succes ontkend

 • beloofden weerwoord - toen hun aanklacht op critici voor de Rechter werd afgewezen - maar hielden zich stil

 • spannen in feite intimiderend samen met schaderegelaars

 • traineren fundamentele verbeteringen door discussies te verleggen naar details

Vele Medici gewetenloos voor geld actief en passief betrokken door:

 • keuringen toe te laten of te verrichten die nadelig kunnen zijn voor de (verdere) gezondheid van de mens

 • onzuiver medisch te oordelen over gedupeerden voor particuliere verzekeraars, uitvoeringsinstellingen en rechtbanken

 • valsheid in geschrifte (opvoeren van latente, preŽxistente aandoeningen, 'vereenvoudigen' van de aard van het letsel, verdoezelen van causaliteit, en bijdragen aan quasi-wetenschappelijke onderzoeken en verhandelingen)

 • zich niet te verzetten tegen intimidaties of omkoping door verzekeraars

 • het geven van drogredeneringen op conferenties en bij media-uitingen

 • bijdragen aan het opstellen van onzuivere keuringsnormen

 • persoonlijke en verenigingspassiviteit bij wanpraktijken van collegae

 • bijgevolg het (over)belasten van de eigen medische sector met patiŽnten met valse medische dossiers en met medische gevolgschade

Wildgroei van schaderegelaars /schadekantoren:
 • suggereren te werken naar een juiste compensatie, met een misbruikte wetgeving

 • bieden voor de gelaedeerde vrijwel nooit meer dan uitputtende extra lijdensweg zonder resultaat. Zie het rapport praktijk verzekeraars

Advocatuur: medeplichtig aan het benadelen van slachtoffers door veelal:
 • onkunde of ongeÔnteresseerdheid

 • relaties met verzekeraars

 • tweezijdig declareren

 • zich niet te verzetten tegen intimidaties of omkoping door verzekeraars

 • persoonlijke zwakte en verenigingspassiviteit bij misstanden

Toezicht- en klachtinstanties door het:
 • intimideren en of misleiden van slachtoffers

 • toedekken van malversaties of deze ontkennen of te vereenvoudigen met verbale goochelkunst

 • feitelijk fungeren als medeplichtige schaamlappen door controle en correctie te suggereren

(Plaatsvervangend) Rechters en Justitie door veelal:
 • niet vrij te zijn van relaties met verzekeraars (zoals bijvoorbeeld Justitiecommissie Mr. R. Cleton)

 • aangiftes te ontmoedigen, te laten liggen, kwijt te raken of te verwijzen naar falende klachtinstanties

 • nalaten om signalen te geven dat de wet en de normen bijstelling behoeven

 • zich lijdzaam te laten bedelven onder stapels stinkende, slepende letselschadezaken

Politiek:

 • alle politieke partijen boden aanvankelijk oprecht of gefingeerd verzet tegen misstanden, maar lieten de bezwaren later opeens varen  

 • veel politici aanvaarden kritiekloos lucratieve functies in en om het verzekeringswezen

 • politieke partijen zijn zich niet bewust van de gevaren van het aangaan van relaties met verzekeringsmensen of het toelaten van lobbyÔsten

 • de Inspectie van de Volksgezondheid is al tientallen jaren van de verzekeringsmisstanden op de hoogte; sinds de jaren negentig heeft politiek den Haag de Inspectie van de Volksgezondheid de bevoegdheid ontnomen om daarop controle uit te oefenen

Nieuwsmedia door:

 • marginale kritiek op misstanden

 • als doorgeefluik te fungeren van misleidende verzekeraarberichten

Meer over misbruik WAM
Kik op het plaatje voor meer inzicht:
het Verzekeringsganzenbordspel...

 

Verantwoording openbaarheid
55 jaar blootgelegd
Bronnen verantwoording
Rapport praktijk verzekeraars
Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
Afschaffing van de WIA
Strategie van verzekeraars
Databanken van Professionals
Achmea Rabobank Interpolis praktijk
Opheffing Misbruik; Oplossing
Laatste nieuws
Eerder Nieuws en Actualiteit
Bezoekers van website
Dank aan ...
Externe Links
Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020