55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Externe Links naar Websites
inzake schadebehandeling van verzekerden bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval:

Door ons gewaarschuwde deelnemers aan de gewraakte praktijken: Zij die met gedupeerden worden geconfronteerd: Klacht- en / of Branche-organen die beweren (onafhankelijk) toezicht of hulp te bieden:

Achmea, Rabobank (v)

Interpolis, Interplus, Sterpolis, Stichting Rechtsbijstand (v)

Slachtofferhulp (a)

Letselschaderegelaars (v)

Artsen (deels v)

Therapeuten

Zorginstellingen en Zorgverleners (v)

Verzekeraars

Arbeidsdeskundigen (v)

Politici (deels v)

Justitie

Orde van Advocaten

Rechters-1

Rechters-2

Vakorganisaties (deels v)

Journalisten (deels v)

 

SIN-NL Slachtoffers van Iatrogene Nalatigheid Nederland
- Zwarte Lijst Artsen-

PatiŽntenverenigingen

Maatschappelijk werk

Kerken

MKB-ondernemers (deels v)

VNO NCW-ondernemers (deels v)

NIVRA-Accountants

NOvAA-Accountants

Vakorganisaties

Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Vereniging Verkeersslachtoffers (deels v)

Europese Federatie van Verkeersslachtoffers FEVR (deels v)

Onderwijs- en Opleidingsinstellingen (deels v)

Advocaten (deels v)

Bibliotheken (deels v)

 

De Luisterlijn
tel. 0900-0767


Geschillen-/Klachtencommissie
(v), Verzekeringsmaatschappij (v), Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (v),  Ombudsman SchadeVerzekering (v), 
Raad van Toezicht Schadeverzekering (v)

Ned. Vereninging van Assurantieadviseurs (v)

ANWB (v)

Slachtofferhulp (a)

KNMG

Medisch Adviseurs en Verzekeringsartsen (v)

Inspectie Volksgezondheid

Consumentenbond (v)

Werknemersorganisaties (deels v)

Stichting Register Arbeidsdeskundigen

Geschillencommissie Arbodiensten
(deels v)

Advocaten (deels v)

Nederlands Instituut voor Psychologen

Maatschappelijk werkers

Experts NIVRE (deels v)

Rechercheurs en Detectives (v)

Mediators (bemiddelaars) (deels v)

Tuchtcolleges per beroepsgroep*

Overige Klachtorganen*  

 

(a) relatie met advocaten
(v) relatie met verzekeraars

 

(v) relatie met verzekeraars

 

(a) relatie met advocaten
(v) relatie met verzekeraars
* Veel beroepsgroepen propageren zelfreiniging tegen misdragingen, bijvoorbeeld: verzekeraars, medici, psychologen, therapeuten, arbeidsdeskundigen, politiefunctionarissen, rechercheurs, detectives, juristen, ambtenaren, advocaten, rechters of  journalisten

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020