55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
Schadebehandeling bij letsel 
 

 

 

 

 

 

 

2e druk

april 2016

A4-formaat
128 pagina's,
waarvan
64 pagina's bijlagen.

Letsel voor beginners

De weg van Hanna Vinken

Frans H.J.A. van Amerongen

 

 

 

 

 

Verantwoording openbaarheid
55 jaar blootgelegd
Bronnen verantwoording
Rapport praktijk verzekeraars
Wet Aansprakelijkheid    Motorvoertuigen
Afschaffing van de WIA
Strategie van verzekeraars
Databanken van Professionals
Achmea Rabobank Interpolis praktijk
Opheffing Misbruik; Oplossing
Laatste nieuws
Eerder Nieuws en Actualiteit
Bezoekers van website
Dank aan ...
Externe Links
Overzicht Site-Inhoud

 

E-mail sturen


Aangereden en verzekerd. De schade was wettelijk gedekt. Maar leidde dat ook tot een uitkering? Wat gebeurde na dit ongeval? Het slachtoffer was niet in staat zelf de schade te verhalen. Waar haalde het slachtoffer de deskundigheid en de kracht vandaan? Hoe kon zij zonder politie de toedracht toch bewijzen?
Toen de aansprakelijkheid van de tegenpartij vaststond ging het mis met het vaststellen van het verband van het letsel met het ongeval. Waarom dateerde de arts het letsel voordat de aanrijding gebeurde? En wat volgde er toen dat werd ontdekt ...?
Wordt dit slachtoffer - evenals zeer veel anderen - in de huidige krachtsverhoudingen dubbel gedupeerd?
 

De schadebehandeling  krijgt na de vastgestelde en aanvaarde aansprakelijkheid een onverwachte wending. Omdat het slachtoffer op twijfelachtige medische uitspraken stuitte. Daarvan melding maakte, en waar de advocaat vervolgens niet onmiddellijk op reageerde. Stilzwijgend een ongecorrigeerd uitgangspunt als basis nemen voor verder juridisch en medisch behandelen?
Zonder een tijdige, zuivere basis wordt het erg lastig om het schadeverhaalsproces tot een redelijke uitkomst te af te ronden.
Een onderbreking van de schadebehandeling volgde. En een herstart. Toen de adocaat zonder bericht. niet meer antwoordde op brieven van het slachtoffer, nam het slachtoffer een gedurfd besluit ...


Welke rol speelden de betrokkenen in de schadezaak van dit boek? Dit verhaal begint met een eenvoudig dossier, waarin de rol van betrokkenen tot in detail wordt blootgelegd. Aan het eind mag de lezer zelf bepalen waar de behandeling beter had gekund.
Het dossier bevat de correspondentie en het verloop, met vragen en kanttekeningen.

 

Op dat moment,  na een jaar omvatte deze zeer eenvoudige zaak al meer dan 60 stukken. Het mag een wonder heten dat het slachtoffer er met privÚ-hulp in geslaagd is het totale beeld tot in detail te reconstrueren.

 

De absurde praktijk van letselschadezaken, behandeld door deskundigen, die volstrekt onafhankelijk zouden moeten zijn, maar betaald worden door de verzekeraar, die voor continu´teit of winstmaximalisatie de schadelast beperkt wil houden, komt met dit boek in nieuw licht.
 

VOOR WIE BESTEMD?
Partners - ouders - Reizigers - reisleiders - getuigen - Politiefunctionarissen - hulpverleners  - artsen - Therapeuten - Zorgverleners - begeleiders - verzekeraars - Advocaten - juristen - Rechters  - schaderegelaars -ondernemers - opleiders - Politici - Journalisten - Studenten

 

Boek nu gratis downloaden ...

 

 

04 januari, 2020