55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

 

Klachten over psychiater Drs. S.J. Duinkerke

 

Psychiater Drs. S.J. Duinkerke ontmoet 17 maal milde tuchtrechter

 

H.M. Walker ervaart begin jaren negentig hoe het met de rechtsbescherming tegen omstreden verzekerings- en medische praktijken is gesteld. Arbeidsongeschikte zieken en letselpatiŽnten hebben mede daardoor weinig kans op een billijke schadebetaling bij ernstige blijvende ziekte- en letselgevolgen.
Hij treedt daarover in de media naar buiten. Dan blijkt dat hij als gedupeerde bij lange niet alleen staat. Hij toont dat aan met getuigenissen van andere verzekeringsgedupeerden en deskundigen. En met officiŽle openbare rapporten.

 

Daarover publiceerde Walker het boek Dossier 1850
In 1995 informeerde hij Justitie over deze  verzekerings- en medische praktijken en de gevolgen. Zowel in schriftelijke als in digitale vorm. En een lijst van getuige-gedupeerden. Resultaat: Justitie liet het ook ditmaal liggen.

 

Omdat de gangbare rechtsmiddelen blijkbaar faalden besloot hij vervolgens iedereen te waarschuwen. Door de namen van de medici en anderen uit zijn boek bekend te maken. Vooraf heeft hij deze personen om weerwoord gevraagd. Zo ook psychiater Drs. S.J. Duinkerke. Die reageerde niet. Walker publiceert vervolgens in 1997 zijn identiteit en die van de andere betrokkenen bij de stopzetting van zijn rechtmatige uitkering.

Bovendien heeft hij de gevolgde werkwijze van openbaarmaking na hoor en wederhoor voor iedereen toegankelijk gemaakt, gepubliceerd en aanbevolen. Als mogelijk wťl effectief middel van verweer tegen onzuiver, ongecorrigeerd en schadelijk verzekerings-, medisch, arbeidskundig en juridisch handelen. En ůůk opdat het blijkbaar ongehinderd voortbestaan van deze praktijken tot staan kan worden gebracht.  Niet ten onrechte, want:

 

Het belang van de openbaarmaking van de auteur voor andere gedupeerden bleek uit de erop volgende stroom van herkennende reacties. En een nieuwe reeks van ingediende tuchtzaken tegen deze psychiater, alsmede persberichten, leidend tot inmiddels 14 opgelegde tuchtstraffen.

Dan blijkt ook dat psychiater Duinkerke, met name voor Interpolis, Sterpolis, de Amersfoortse, Movir en andere verzekeraars wordt ingeschakeld. En tevens voor Uitvoeringsinstellingen, zoals GAK, Cadans en USZO. Door zijn kwalijke rapportages werden onder het oog van deze verzekeraars onder meer patiŽnten en de Rechterlijke macht misleid. Een verdoezeling van de medische causaliteit. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van een 'doorschakeling' van patiŽnten en/of hun dossiers naar bevriende, zogenaamde andere (medische) deskundigen. Genoemd zijn daarbij de psychiaters Drs. J.D.J. Tilanus, en Tilanus Jr., alsmede psycholoog Drs. B.R.M. Kuypers. Door Interpolis blijkbaar gewaardeerde procedures. Zodat de inkomensschade niet hoeft te worden uitgekeerd.

 

Hieronder een overzicht van de inmiddels aangevochten onderzoeken/rapportages van psychiater Duinkerke met de stand van zaken. Daaruit, en uit de vervolgtabel op deze pagina, blijkt dat 11 jaar na 14 tuchtstraffen geen verbetering bleek, integendeel:

 
Klachten tegen psychiater Drs. S.J. Duinkerke
 

Beroep gedupeerde

Verzekeraar

Klachten onder meer

Resultaat

Tuchtcollege(s)

Tuchtmaatregel

Jaar

Oordeel

1

Organisatie-Adviseur

Interpolis

Vooringenomen
Denigrerend
Bagatelliserend
Suggesties en  verdachtmakingen in onderzoek en rapport 1993
Stemmingmakerij bij huisarts

Geen uitkering

1994

Totaal geen vooringenomenheid gezien
Vanwege de omvang is het rapport in orde bevonden

Geen 

2 Onderwijzeres Letselschade
Sterpolis/ Interpolis
USZO
In onderzoek en rapport 1996 PatiŽnt dťpersonaliseren Geen uitkering Nvt Nvt, wťl onder de Rechter  
3

 

Interpolis Letselschade

Bagatelliserend Conclusies rapport 1997 niet onderbouwd

Geen uitkering

1999

Overbodige en kwetsende sekse-typeringen
Speculatieve en subjectieve opvattingen
Overschrijding deskundigheid en stemmingmakerij

Waarschuwing

4

MondhygiŽniste

Movir
Interpolis

Onwelwillend Denigrerend Vooringenomen
Inzage rapport 1998 geweigerd

Geen uitkering

1999

Tegenstrijdigheden
Motiveringsgebreken
Eenzijdige en suggestieve voorstelling van zaken

Waarschuwing

5 Zelfstandige Amersfoortse Overschrijden deskundigheid in rapport 1999 Kwetsende onderzoeksuggestie:
"Zoekt u maar een aardige partner" 
  1999 Niet onderbouwde passages en subjectiviteit
Treden buiten vakgebied
Niet onderbouwd oordeel over aard CVS-klachten en arbeidsvermogen
Ongepaste suggestie
Waarschuwing
6

Verpleegkundige

Cadans

Respectloos, intimiderend, kleinerend en kwetsend onderzoek
76 negatieve interpretaties in rapport 1999, merendeels foutief en suggestief

Geen uitkering

2001

Na onvoltooid onderzoek diagnose simulatie gesteld en niet onderbouwd
Rapportage deels niet onderbouwd en buiten zijn competentie 
Rapport met vele negatief, suggestieve interpretaties
Bepaalde uitspraken  kwetsend en niet ter zake 

Berisping

7 Gymnastieklerares USZO Subjectieve niet onderbouwde inzichten in rapport 1998
Voor klager kwetsende passages
  2000 Treden buiten competentiegebied
Subjectieve meningen en negatieve en krenkende karakterkwalificaties zonder argumenten
Waarschuwing
8 Onbekend Onbekend Details onbekend Onbekend 2001 Details onbekend Waarschuwing
9 Onbekend Onbekend Details onbekend Onbekend   Details onbekend Tuchtstraf opgelegd
10

Ambtenaar Belastingdienst

Letselschade

Suggestie in rapport:
Mevrouw is lastig

Werkgever geen schuld
Geen uitkering

2001

Onzorgvuldig, niet objectief, en op speculatieve wijze opstellen van keuringsrapporten
Grenzen van de deskundigheid overschreden

Waarschuwing

11

Fysiotherapeut

 

Conclusies niet onderbouwd

Geen uitkering

2001

Onzorgvuldig, niet objectief, en op speculatieve wijze opstellen van keuringsrapporten
Grenzen van de deskundigheid overschreden

Berisping

12 Verkeersslachtoffer (wacht al 9 jaar op uitkering) Sterpolis/ Interpolis Botte bejegening en ongeÔnteresseerdheid, geen informatie inwinnen, conclusie: simulatie Uitkering afgewezen 2002 Onder meer beticht van seksueel verleidelijk gedrag zonder dat dit werd onderbouwd.  Kwalificatie bovendien niet relevant Berisping
13 Onderwijzeres USZO Bij onderzoek in 1997 botte bejegening en ongeÔnteresseerdheid, geen informatie inwinnen, conclusie: simulatie Uitkering afgewezen 2002 Ernstig tekortgeschoten door na een onvolledig onderzoek en op onjuiste gronden de diagnose simulatie te stellen. Laakbaar dat de vrouw is neergezet als iemand met een negatief karakter waarbij mogelijk zeer reŽle klachten als niet geloofwaardig terzijde worden geschoven Berisping
14 AgrariŽr Interpolis Signalen van Depressieve stoornis genegeerd
In plaats daarvan onbetrouwbaarheid en alcoholprobleem gesuggereerd
Uitkering Afgewezen 2002 Onjuiste diagnose, onzorgvuldig handelen, ten onrechte beschuldigd van alcoholprobleem Voorwaardelijke schorsing
15 Wegwerker  GAK Behandelaars niet geraadpleegd, wťl
ontoelaatbare uitlatingen over behandeling, weglatingen en ongefundeerde uitspraken, gebaseerd op korte waarnemingen
Uitkering Afgewezen 2002 Onzorgvuldig handelen, wťl de juiste methode en richtlijnen gevolgd Geen
16 Monteur/
Kwaliteitscontroleur
GAK Eenzijdig subjectieve en suggestieve voorstelling in rapport 1998 mede door vele fouten, verdraaiingen en weglatingen  
Bagatelliserend
Verdachtmakingen
Conclusies niet onderbouwd
Uitkering Afgewezen 2002 Treedt buiten zijn expertise, negeert ziektebeeld, negeert info behandelaar, niet onderbouwde suggestieve verdraaiing van info patiŽnt.  Onjuiste conclusie, onzorgvuldig handelen, strijdig met test beschuldigd van alcoholprobleem, speculatief, tendentieus schrijven aan GAK-arts Berisping
17 Ongevalsslachtoffer USZO Onzorgvuldig en ongenauanceerd rapport 1998 met onwaarheden, dat beledigend is voor klager, voorspelt zelfs diens toekomstig bovengemiddeld claimgedrag en spreekt zich daarmee onbevoegd uit over diens arbeidsongeschiktheid Uitkering Afgewezen 2008 Rapport bevat voor klager beledigende en niet objectieve passages, wekt de schijn van vooringenomenheid, treedt buiten zijn expertise, onafhankelijkheid onderzoek niettemin niet in gevaar geraakt, ziektewinstconclusie is speculatief en tendentieus Waarschuwing

 

Voornoemde praktijken zijn gedetailleerd geregistreerd in Dossier 1850 en uitgebreid onderzocht in het Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel

Prof. Dr. J. Hubben, hoogleraar Gezondheidsrecht zegt hierover: "Duinkerke trekt verstrekkende conclusies zonder dat zijn argumenten enig hout snijden. Iedereen weet dat je met zo'n rapport de weg voor een uitkering direct afsnijdt. ... "

 

Velen beweren nog steeds dat het hier om incidentele excessen gaat. De geheel andere ervaringen van de Stichting Werkgroep 1970 zijn al sinds de jaren zeventig aan Justitie toevertrouwd. Eveneens zonder dat er werd ingegrepen.

Het gaat namelijk om een stelselmatige praktijk. Door veel meer dan slechts ťťn medicus. Waartegen de beroepsgroep blijkbaar niet effectief in actie kwam. Er zijn ook vele vertegenwoordigers van andere expertise (waaronder de juridische en arbeidsdeskundige) die blijkbaar eveneens ongehinderd jaar in jaar uit over de schreef kunnen gaan. Deze beroepen raken daardoor steeds vaker publiekelijk in opspraak, waardoor naast de gedupeerden zťlf, juist de wťl integere professionals schade ondervinden. Verbazingwekkend dat met name de goedwillende artsen in Nederland dit tot heden blijkbaar kritiekloos laten passeren.

 

Inmiddels werd bekend dat gedupeerden op verzoek de schandalige rapportage-schrifturen van Duinkerke tegen de prijs van 195,-- per uur konden bespreken. Terwijl normaliter het, zeker voor een favoriete keurder toch niet al te zuinige honorarium van de onderzoek- en rapportage-opdrachten, de vergoeding van een rapportbespreking impliceert. Voor deze arts was deze vergoeding blijkbaar nog niet toereikend. En trachtte hij door tweezijdige doorberekening - naar de opdrachtgever en naar degene voor wie zijn bijstand was ingeroepen - ten onrechte deels dubbel te incasseren.

 

De psychiater kan mede dank zij een voorwaardelijke schorsing ongehinderd verder werken. 


Duinkerke bleek daarmee keuringsfavoriet van Interpolis te zijn en ook van andere verzekeraars. Interpolis en andere verzekeraars bleken ondanks de groeiende stroom van klachten, tuchtzaken en -straffen voorvarend in het opnieuw inschakelen van deze favoriete psychiater.
De zelfreiniging in de beroepsgroep artsen bleek na deze openbaarmaking als nooit tevoren een wassen neus. Uit de behandeling van deze tuchtzaken bleek namelijk, dat het tuchtcollege psychiater Duinkerke wel erg lang met een warme mantel van liefde heeft bedekt. Dit gezelschap liet hem namelijk na al die jaren en 14 tuchtstraffen ongehinderd voortgaan met zijn macabere keuringspraktijken.

Duinkerke praktiseerde achtereenvolgens in:

 1. Privť-adres Weert

 2. Ziekenhuis Weert

 3. Maxima Medisch Centrum Eindhoven. Ook daar is hij inmiddels vertrokken

 4. Als eigenaar van privť-kliniek onder namen als Psycho Expertise BV en Psycho-Bios in Weert en later in Eindhoven. Hij gaf leiding bij dit bureau dat keuringen verricht. Er waren vergelijkbare klachten ontstaan bij sommige collegae en medewerkers van Psycho-Expertise BV, dat per jaar honderden onderzoeksrapportages voor verzekeraars maakte. Berichten wijzen erop dat sommige verzekeraars en Rechters opdrachten bleven verstrekken

 5. Volgens de laatste gegevens is Duinkerke verbonden aan de Stichting Psycho Eindhoven onder de volgende gegevens:

  Drs. Steven J. Duinkerke
  Psychiater BIG: 99020744201
  Psychotherapeut BIG: 69020744216
  Supervisor Psychotherapie VCgT
  Leertherapeut Psychotherapie VCgT
  Neurofeedbacktherapeut BCIA

Duinkerke is tevens voorzitter van de Vereniging Vrijgevestigde Psychiaters Z.O. Brabant

 

Berichten duiden erop dat sommige verzekeraars en Rechters onverminderd opdrachten aan omstreden keurders verstrekken. Of zij niet op de hoogte zijn met de actualiteit  in hun vakgebied, dan wel bewust onwetend, is niet bekend. 

 

Klachten tegen privť-kliniek Psycho Expertise BV van psychiater Drs. S.J. Duinkerke
 

Beroep gedupeerde

Verzekeraar

Klachten onder meer

Resultaat

Vervolg
1 Politieman USZO Onderzoekrapportage in 1997 zonder goedkeuring verzonden. Vol met tientallen niet onderbouwde negatieve  veronderstellingen. Ongevalsletsel beperkingen werden sterk afgezwakt Rapport genegeerd Geen
2 Leraar USZO Onvriendelijk, rommelig, onduidelijk vragen, kruisverhoorachtig doorvragen. Verklaart zich ondeskundig over ziekte. Onwaarheid over exclusief werken voor USZO en hoogst innovatieve eigen onderzoekmethode. Sterk negatieve draad in rapport 2001 Uitkering afgewezen Onder de Rechter
3 Detailhandel Cadans Onduidelijkheden en onwaarheden in rapport. Onderzoekrapportage in 2004 na geuite bezwaren zonder goedkeuring verzonden  Onbekend Onder de Rechter


Advies aan de slachtoffers om - indien Duinkerke c.s. hun schriftelijke klachten niet wensen op te lossen - de Medische Tuchtcolleges te mijden. En zich rechtstreeks tot de Rechter te wenden. Tevens hier opnieuw het schriftelijk advies van de Minister van Justitie Mr. Hirsch Ballin in 1991 aan ons: om zich in voorkomende gevallen rechtstreeks ter behandeling tot de Officier van Justitie te richten.

De LUISTERLIJN, tel. 0900-0767 of Bel lokaal.


Bronnen onder meer:

1. Tweede druk Dossier 1850
2. Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel
3. Dossiers van patiŽnten
4. Rapporten van psychiater Duinkerke
5. Letsel en Schade, 1999, nr. 4
6. Eindhovens Dagblad, 6-9, 25-10, 24-11- 2001, 13-2,  29-8, 7-11- 2002; Trouw 22-3-2003
7. Nieuwe getuigenissen van patiŽnten
8. Uitspraken van tuchtzaken

 

Verantwoording openbaarheid
55 jaar blootgelegd
Bronnen verantwoording
Rapport praktijk verzekeraars
Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
Afschaffing van de WIA
Strategie van verzekeraars
Databanken van Professionals
Achmea Rabobank Interpolis praktijk
Opheffing Misbruik; Oplossing
Laatste nieuws
Eerder Nieuws en Actualiteit
Bezoekers van website
Dank aan ...
Externe Links
Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

04 januari, 2020