55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Interpolis:
Schadebehandeling, praktijk door verzekeraars bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel

 

I. Ik werd aangereden


Ik ben Robijn Schadelast-Beperking, gezinsverzorgster. 26 jaar. Binnenkort krijgen wij ons eerste kindje. Over deze fijne tijd ligt een schaduw. In 1999 reed een auto van links mijn cabine binnen. Ik was er erg aan toe.

Later gebeurden er de vreemdste dingen. Mijn huisarts, keurend arts, Arbo-arts en drie therapeuten beweren allemaal dat er niets is.
Ik kan door de schade en de pijn niet meer werken en heb thuis hulp nodig.

Mijn rechtsbijstandverzekering Interpolis roept twijfels op. Mijn inzittendenverzekering - ook Interpolis - betaalt niet.
De verzekeraar van de tegenpartij - jawel, u leest het goed: eveneens Interpolis - maakt geen haast.
Ik heb schrik als ik straks weer door de Uitvoeringsinstelling wordt opgeroepen.
De eerste advocaat liet de zaak lopen. Nu naar de tweede advocaat kost ons veel inspanning. Als ik niet procedeer krijg ik misschien niets, terwijl ik mijn werkvermogen verloor, dreigt dit ook voor mijn werk en mijn inkomen.
En dat terwijl ik zelf keurig verzekerd was, en netjes betaalde.
Als ik wťl naar de Rechter ga ben ik zo weer een aantal jaren bezig.

Mijn dossier is inmiddels al een grote ordner vol ...

 

Situatie op 2 oktober 2000 (18 maanden later):

Een tijdje geleden kreeg ik van Interpolis een oproep om voor een keuring te verschijnen. Bij Dr. Peperkamp, neuroloog in de grote stad in het zuiden des lands.
Bij de oproep werden allerlei 'vergissingen' gemaakt. Toppunt was, dat de assistente mij vals beschuldigde niet mee te werken. Gelukkig heb ik daar bewijs van.
Inmiddels heb ik tot mijn schrik uit Dossier 1850, tv-uitzendingen en krantenberichten gezien, dat Dr. Peperkamp om diverse redenen omstreden is. Maar ik kon de keuring toen niet meer afzeggen. Misschien zou Interpolis dat kunnen aangrijpen om mij een uitkering te weigeren. Ik houd mijn hart vast.

Ik begrijp niet waarom de Medische Instanties en Interpolis, die over deze dokter uit deze literatuur allang op de hoogte zijn, nog steeds niet hebben ingegrepen. Deze gegevens zijn immers al jaren bekend.
Ik vind het niet fris van Interpolis om mij zo laat en ook nog precies naar deze Dr. Peperkamp te sturen.

 

7 februari 2002 (weer 16 maanden later):

De keuring is geweest. Ik heb daarna nooit iets gehoord. Mijn advocaat zegt nu dat het keuringsresultaat Interpolis niet welgevallig was.

 

2 mei 2005 (weer 36 maanden later):

We zijn ongeveer even ver als in het begin. Er gebeurde niets, behalve dat Interpolis vooral bekend gesol herhaalt.

 

juli 2006 ((na 7 jaar):

Interpolis laat weten: "Omdat u WAO-uitkering ontvangt vinden wij dat een schade-uitkering van 10.000 euro voldoende moet zijn."

 

Opmerking: Om privacy-redenen is de naam veranderd.

 

Bronnen: Uw geld en uw leven. Dossier 1850. Rapport 'Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel'. Verklaringen van Gedupeerde. Inzage dossier. 

 

II. Obscure netwerken van sommige verzekeraars:

Voorbeeld Interpolis

 

Geschuif met dossiers

Slachtoffers van zwaar letsel worstelen met veel problemen. Zij willen herstellen. Hun leven, voor zover dat mogelijk is weer oppakken: de zelfredzaamheid thuis en het werk. Intussen moeten zij zich met of zonder hulp bezighouden met de schadevergoeding. Gesteld dat zij verzekerd waren of dat er een aansprakelijke tegenpartij is.

Daar bovenop ontmoeten zij verzekeraars die alles doen om niet of zo min mogelijk uit te keren (zie voor achtergronden, details en tips het rapport 'Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel')

Sommige verzekeraars gebruiken daarbij ongehinderd dubieuze kanalen. Waarlangs zij 'met succes' patiŽnten of hun dossiers leiden. Een voorbeeld:

 

Mevrouw K. is verkeersslachtoffer buiten haar schuld. De tegenpartij is aansprakelijk gesteld. Verzekeraar Interpolis moet gaan betalen. Maar met de schade-uitkering wil het na 16 jaar nog steeds niet vlotten "…" :

  • De beweerd overdrukke verzekeraar Interpolis achtte het na vele eerdere chicanes onlangs ook nog gewenst om de (medische) gegevens van mevr. K. uit te besteden aan Brunschot & Summeren & Hagoort, Arbeidskundige Adviezen en Letselschaderegeling BV (B&S&H). Een vreemde zaak, want op welke juridische gronden was Interpolis daartoe bevoegd - zonder patiŽnte en haar gemachtigde Stichting Werkgroep 1970 daarin fatsoenshalve te kennen? Dat staat op gespannen voet met onder meer de Wet Aansprakelijkheid Motorvoervoertuigen en de Wet Persoonsregistratie.
    Daar bleef het niet bij:

  • Bureau B&S&H laat vervolgens de medische dossiers van schadegerechtigden van Interpolis beoordelen door hun extern medisch adviseur Dr. J. van D., oprichter-mede-eigenaar van Veduma/Interpolis.
    Van D. is bekend bij de Stichting Werkgroep 1970. Hij behandelde eerder een ander letselslachtoffer op medische ťn juridische onoorbare wijze. Op dat moment was hij leidend medisch adviseur van Interpolis.

Verzekeraar Interpolis werd daar - toen wij deze kwestie schriftelijk meldden - niet koud of warm van. Zij negeerde al onze vragen over deze gemelde obscure gang van zaken. En volstond met in haar antwoord fijntjes en glashelder te wijzen op "…" de kwaliteit van het gerenommeerde B&S&H.

 

Deze praktijk staat niet op zichzelf. Regelmatig melden patiŽnten dit uitbestedings-geschuif met hun dossiers langs een of meer zogenaamde (eigen) Schaderegelaars en ReÔntegratiebureaus. Die zijn de zo drukke collega's graag ter wille. Met namen als arbeidsdeskundig-, keurings-, screenings-, second opinion- en/of juridisch centrum, instituut of bureau voor onderzoek, keuring, expertise, bijstand of advies.
Soms ontbreekt bij hen de zogenaamde gewenste specifieke verzekerings-, medische of andere deskundigheid. Dan wordt de patiŽnt uiteraard naar een volgende (medische) expertise-schakel verwezen. Of deze is wel zo vriendelijk om het slachtoffer met een (soms zelfs onaangekondigd) bezoekje te vereren.
Het is onze ervaring, dat deze verzekeraars zich op die manier voorzien van rapportages. Gespreid over en gemaakt door een groot aantal (gelieerde) Artsen en Bureaus, die buiten elke controle staan. Met name buiten de controle door de Medische Inspectie! Praktijken, die te vaak het daglicht niet kunnen verdragen.

De verzekeraar in kwestie kan zich vervolgens altijd de handen in onschuld wassen door bijvoorbeeld te zeggen: Ondanks onze kwaliteitstoetsing van door ons ingeschakelde verzekerings- en medische experts komt het bij uitzondering voor dat door hen fouten worden gemaakt. Wij blijven tot het uiterste alert om deze situaties te beperken.

 

Bronnen: PatiŽntendossiers. Verklaringen van betrokkenen. Voor alle achtergronden en details zie het gratis rapport 'Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel'

Meer over Achmea Rabobank Interpolis

Overzicht Site-Inhoud


E-mail sturen

04 januari, 2020