54 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

VERANTWOORDING
Hoe werd  55 jaar schadebehandeling bij verzekerde arbeidsongeschiktheid na ziekte of letsel blootgelegd?


Verzekering Arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel.

Ontdekte misstanden bij schadebehandeling.

Ondernomen acties.

 

"Duizenden brieven over de treurige ervaringen van arbeidsongeschikten aan Den Haag waar niets mee gedaan wordt ... De Politiek doet waar ze zin in heeft ... Eens in de vier jaar wordt er van alles beloofd, daarna gebeurt het tegenovergestelde ... Steeds meer burgers gaan daarom niet meer stemmen ... Intussen wijst Den Haag steeds vaker het vingertje naar ons alsof we de schuldigen, criminelen zijn. En de media geven dit beeld braaf door aan de gezonde, argeloze burgers."

(Vrij naar Koos van Dijk)

 

C. Bousardt wordt in 1961 slachtoffer van een auto-ongeluk. Bij de behandeling van zijn letsel en de financiŽle schade ziet hij fouten en onregelmatigheden. Door de onzuivere beoordelingen en behandelingen door zijn verzekeraars-artsen en specialisten loopt hij in een periode van bijna 10 jaar blijvend letsel op.
Deze zaken zouden daarom strafrechterlijk beoordeeld moeten worden. Daarom wendde Bousardt zich begin 1970 gedocumenteerd tot Justitie. Enige tijd later werd het dossier door de Rijksrecherche heimelijk en ongebruikt aan hem geretourneerd. Het zou het beste zou zijn om een medische tuchtprocedure te starten, een civiele procedure zou tenminste 9 jaar duren, aldus de Procureur-generaal.
Bousardt ervaart dat vele andere letselschade-patiŽnten aan dezelfde praktijken worden blootgesteld. Hun documenten tonen aan dat de schade-afwikkeling heel vaak gelijksoortige criminele sporen draagt. En dat deze niet als incidentele 'minder fraaie kwesties' buiten de openbaarheid mogen blijven. Daarom richtte hij in 1970 in Tilburg de Werkgroep voor Verkeers- en Ongevallenslachtoffers op. Er volgt publiciteit. De gewraakte praktijken houden niet op. Steeds nieuwe gedupeerden melden zich.
Hij blijft over deze kwesties regelmatig contact houden met de media. Uiteindelijk durft Vrij Nederland het in 1977 aan om een serie publicaties te wijden aan de praktijken van de Nederlandse verzekeraars. Deze serie wordt onder meer gevoed door een reeks brieven van de hand van Bousardt aan Vrij Nederland. Deze reeks wordt later gebundeld opgenomen in het boek Uw geld en uw leven; Het verzekeringsbedrijf ontmaskerd. Dit boek doet zoveel stof opwaaien, dat de verzekeraars er zelfs de Rechter bijhalen. Die kan niet anders dan oordelen, dat de waarheid is gesproken.

Vooral de in het boek gedetailleerd beschreven weerzinwekkende afscheeppraktijken, waardoor een aantal ongevalslachtoffers zeer ernstig gedupeerd werd, zijn ongelooflijk. Als de verzekeraars over de stellingname rond die praktijken in dat boek worden uitgenodigd tot weerwoord antwoorden ze dat ze zich willen beraden. Vervolgens laten ze zonder nader bericht vele maanden niets meer van zich horen. Op enkele exemplaren na*) verdwijnt het boek in Nederland.
Mede op advies van de redactie van Vrij Nederland wendde Bousardt zich ook tot vooraanstaande politici in Nederland. Deze gesprekken leiden aanvankelijk tot herkenning, maar er volgt ook tot vandaag geen enkele verbetering. 
Vanaf 1981 wordt de werkgroep als Stichting Werkgroep 1970 voortgezet. Er veranderde niets. Toch bracht hij met de Stichting de politiek nadien onverminderd op de hoogte. Ook bleef Bousardt de misstanden in de media aan de kaak stellen. Hij overleed op 1 april 2007.

 

In 1995 slaagt voor het eerst  een verzekeringsgedupeerde erin om zelf het gesol met hem in Dossier 1850 op schrift te stellen en uit te geven. Auteur H.M. Walker kwam hierover verscheidene malen in de publiciteit. Vele reacties van lotgenoten volgen. Tot de dag van vandaag. In hun relaas en documenten stuit hij op een scala van vergelijkbare, onoorbare praktijken. Hij beschrijft in dit boek de overeenkomsten in de trieste praktijk die andere slachtoffers aan hem meldden. Geeft aan hoe verzekeraars onverminderd vaak, identiek laakbaar handelen bij slachtoffers met ernstige beperkingen door aandoeningen of ongeval. Er volgt opnieuw publiciteit, waarna vele gedupeerden hem nieuwe feiten en documenten aandragen. En ook zelf voor de media gaan getuigen.
C. Bousardt is de eerste die zich, naar aanleiding van de publiciteit over Dossier 1850 bij Walker meldt. Zo ontstaat het contact met de Stichting Werkgroep 1970.
De praktijken uit het boek bleven blijkbaar actueel tot de dag van vandaag. Nog elke dag worden nieuwe exemplaren aangeschaft. Niet alleen door gedupeerden, ook door mensen uit alle geledingen in de maatschappij.

 

1995 - vandaag  De auteur meende het daarbij niet te mogen laten. Hij maakte gebruik van zijn 25-jarige ervaring als onderzoeker in een groot aantal sectoren in binnen- en buitenland. Analyseerde literatuur, onderzoeken, dossiers, mediaberichten en getuigenissen over deze problematiek. Bekend bij vooraanstaanden in de samenleving,  die het daarbij lieten. Walker rapporteerde daarover in Arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel. Bracht daarmee de mechanismen achter de gewraakte praktijk scherp aan het licht. Beschrijft de rol van alle betrokken partijen bij de schadebehandeling van gedupeerden. Besteedt tevens uitgebreid aandacht aan aanwijzingen en oplossingen.
Walker was in 1998 ook de eerste die na weerwoord het handelen en de identiteit onthulde van alle betrokken deelnemers in zijn zaak.
Stichting Werkgroep 1970 publiceerde van 1996 tot en met 2012 nieuwe bijgewerkte edities van het rapport.
Vertegenwoordigers uit zakenwereld, wetenschap, media en politiek namen hiervan kennis. Een toenemend aantal media en deskundigen onderschrijft inmiddels de visies uit deze website en het rapport.
In de sectoren waar de misstanden bestaan zijn zogenaamde gedragscodes en branche-interne rechtspraak geÔntroduceerd. Die bleken ineffectief. Ook zogenaamd onafhankelijke onderzoeken leverden niets op. Achtereenvolgende regeringen en Justitie wassen hun handen in onschuld. De praktijken blijven zo, ondanks steeds nieuwe berichten over misstanden en gedupeerden, ongehinderd bestaan. Inmiddels wordt - ůůk in andere geledingen van de maatschappij dan gedupeerden - gevraagd om in te grijpen.
Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel kan gratis worden gedownload en is in 2012 in 24-ste druk verschenen.

 

De Stichting Werkgroep 1970 werd in 2007 opgeheven. H.M. Walker heeft de website op 11 juli 2007 voortgezet en sindsdien geactualiseerd.

 

Vanwege de ondernomen acties werd Walker in 1995 benoemd tot lid van verdienste van de (Nederlandsche) Maatschappij (voor Nijverheid en Handel).

 

*) veilig bewaard op enkele plaatsen in Nederland


Bronnen verantwoording

Verantwoording openbaarheid
54 jaar blootgelegd
Bronnen verantwoording
Rapport praktijk verzekeraars
Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
Afschaffing van de WIA
Strategie van verzekeraars
Databanken van Professionals
Achmea Rabobank Interpolis praktijk
Opheffing Misbruik; Oplossing
Laatste nieuws
Eerder Nieuws en Actualiteit
Bezoekers van website
Dank aan ...
Externe Links
Overzicht Site-Inhoud


E-mail sturen

04 januari, 2020