55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
Professionals
met verzekeraarvriendelijke standpunten?


Bij de behandeling van claims als gevolg van arbeidsongeschiktheid kunnen veel mensen betrokken raken:

(Verzekerings) Artsen, Therapeuten, Schadebehandelaars, Arbeidsdeskundigen, (Sociaal) Rechercheurs, Advocaten, (plaatsvervangend) Rechters en Journalisten.

Soms spreken of schrijven zij in het openbaar. Daarmee tonen zij hun morele naast hun beroepsnormen.

De beroepsorganisaties van deze professionals geven uitleg van beroepsnormen. PatiŽnten of gedupeerden willen zich zelfstandig een beeld kunnen vormen over de deskundigen die hen door verzekeraars, schaderegelaars en Rechters worden aangewezen. 

Daarom zijn gegevens van een aantal van deze professionals verzameld:

Databank:

Gegevens betreffen:

Waarom deze lijsten?
Artsen
Welke medici, Verzekeraars en Organisaties zijn bekend? Voorbeelden van Openbaar gemaakte Praktijk.

Artsen, Opdrachtgevers, Organisaties, Bronnen en Data
Tot dusver bekende gegevens van betrokkenen, waar nodig na weerwoord.
Oordeel zelf aan de hand van de bronnen of dit uw favoriete keuringsarts of behandelaar zou zijn. 

Al op 4 april 1986 in het AD oordeelde Mr. P. Ruisendaal van de Stichting De Ombudsman 'dat er niets tegen beruchte artsen te doen valt''. Een opvatting die in 2016 kennelijk nog klakkeloos geaccepteerd wordt. Deze artsen staan tot heden blijkbaar boven de wet. Ze blijken in Nederland vrijwel onvervolgbaar.
Nederlandse opdrachtgevers en patiŽnten kunnen ook te maken krijgen met ongeregistreerde artsen. Zij vallen niet onder het tuchtrecht. Werkgevers van deze 'artsen' die daarvan kunnen weten zijn eveneens vrijwel onvervolgbaar.
Werkgever-  en Verzekeraarvriendelijke schadebureaus
Voorbeelden van Openbaar gemaakte Praktijk.
Bureaus, Instellingen, aangetroffen Relaties, met Bronnen en Data
Tot dusver bekende gegevens van betrokkenen, waar nodig na weerwoord.
Oordeel zelf aan de hand van de bronnen of dit uw favoriete schaderegelaar is, dan wel dat u uw reÔntegratie hieraan toevertrouwt.
Claimgerechtigden zijn object van lucratieve handel. Er is sprake van een veelheid van vertakkingen, structuur-, naams- en eigendomswijzigingen. De werkgever of verzekeraar is opdrachtgever, betaler of (mede-)eigenaar. Men voorziet zich of verschuilt zich soms achter prominenten in de samenleving, en inbreng van (voormalig) leden van de Justitie.
Onafhankelijke controle op de behandeling van claimgerechtigden ontbreekt.
Redacties en Journalisten
Redacties, Journalisten, publicisten en 'deskundigen' Een aantal Redacties en Journalisten verhullen niet dat  zij zelfs de schijn van onafhankelijkheid niet meer kunnen wekken. Er zijn structuurconcentraties, amicale en of betaalde relaties met prominenten in de samenleving, en met grote concerns, waaronder Verzekeraars.
(Plaatsvervangend) Rechters
Deze lijsten vallen buiten onze beoordeling.
Namen en (neven)functies van Rechters via de pagina externe links
Deze lijsten vallen buiten onze beoordeling.

Wetenschappelijk onderzoek naar de integriteit en de bijbanen van Rechters wees uit dat velen - in strijd met de wet - nog steeds de naam van hun werkgever of hun bijbanen niet (willen) opgeven. De kans is bestaat dat een Nederlands burger, die in een rechtszaak verwikkeld raakt, een relatie van bijvoorbeeld een gewraakte verzekeraar tegenover zich krijgt.

Arbeidsdeskundigen Voor zover bekend momenteel binnen Nederland niet beschikbaar.  
(Sociaal) Rechercheurs Voor zover bekend momenteel binnen Nederland niet beschikbaar.   
Advocaten Voor zover bekend momenteel binnen Nederland niet beschikbaar.   

 

Verantwoording openbaarheid
   55 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

04 januari, 2020