55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Werkgever- en verzekeraarvriendelijke schadebureaus
Voorbeelden van Openbaar gemaakte Praktijk

Onderstaande bronnen kunnen helpen op weg naar inzicht in de praktijk van schadebehandeling bij ziekte, of letsel. Het betreft uitingen van een aantal Verzuim-, Schaderegeling- en Re´ntegratiebureaus in woord, geschrift of daad. Diverse van onderstaande organen en personen zijn helaas al te bekend bij slachtofferverenigingen, advocaten en sommige Rechters. Er is in de branche sprake van een voortdurende wijziging in vertakkingen, structuur-, naams- en eigendomswijzigingen. De werkgever of verzekeraar is opdrachtgever, betaler of (mede-)eigenaar. Men voorziet zich soms van prominenten uit de samenleving, en inbreng van (voormalig) leden van Justitie.
Verzuim, Schaderegeling- en Re´ntegratiebureaus werden door werkgevers of verzekeraars geselecteerd op opdrachtgevervriendelijke beoordeling en behandeling van schades.
Onafhankelijke controle op de behandeling van claimgerechtigden ontbreekt.

Deze informatie is bestemd voor Verzekerden, PatiŰnten-verzekerden, Verzekeringsgedupeerden, Werkgevers, Zelfstandigen, (Verzekerings)Medische studenten, PatiŰntenverenigingen, Slachtoffergroepen, Artsen, Therapeuten, Advocaten, Rechters, Maatschappelijk werkers, Zorginstellingen en Zorgverleners, Politici, WIA-hulpverleners en Opleidingsinstituten.

Gegevens betreffen de situatie op de datum als in de bron vermeld. Indien nadien wijzigingsgegevens bekend werden, zijn die daarin opgenomen. Deze lijst is verre van compleet.

  BUREAU AANGETROFFEN RELATIES MET BRON DATA o.a.

1

ADEE, J.A. Meijer   Raad van Tucht, SRA 3 mnd Schorsing, 16-11-07

2

Agens   Nieuwsgroep Uitkeringen 12-06-04

3

Alexander Calder Arbodienst De Boer & Rienks Internet sedert 2003

4

Arbodienst Avios Arbo   Het Handvat 02-05-98

5

Arbo Extra Verzuimreductie TV-Zembla 23-03-12

6

Artemis Uitvoeringsinstellingen Volkskrant, Gedupeerden 01-03-04

7

Baan Hofman Ongevallenanalyse   Katholiek Nieuwsblad 21-03-03

8

Berntsen MulderClaimCare Letselbureau, Letseltelefoon Katholiek Nieuwsblad 21-03-03

9

Brans & Van Wingaarden Akza, Centrale Expertise Dienst, Interpolis, Sterpolis, UnivÚ Diversen 26-08-02

10

Breed Platvorm Verzekerden Verzekeraars, Politiek Profilering Opgeheven 01-01-08

11

Brunschot-van Summeren-Hagoort N. Arts, Bovemij, Interpolis, Dr. J. Van Duinkerken,  Veduma/Interpolis Correspondenties/Emails 19-02-02, 10-03-02, 06 en 08-04-02

12

Centrale Expertise Dienst Akza, Interpolis, Sterpolis, UnivÚ Diversen 26-08-02

13

ClaimCare Berntsen Mulder Letselbureau, Letseltelefoon Website, Katholiek Nieuwsblad 21-03-03

14

CWI Re´ntegratiebureaus Nieuwsmedia  
15

Depressie Stichting

KUB 

Algemeen /Brabants Dagblad/ VN 

18-11-98, 10-4-99

16

Helpdesk Gezondheid, Werk en verzekeringen Verzekeraars, Politiek Profiilering  
17 HSK KUN

MedischContact, NOS-Journaal 

15-10-99, 15-3-00

18

INGRE/BTB, C. Dik

Swiss Re

Raad van Tucht, SRA

1/2jaar Schorsing, Uitspraak 28-03-07; Berisping, 19-04-07
19

Adviesbureau Kemperman

(Centrale) Raad van Beroep

ME-patiŰnten

 
20 Klachteninstituut Verzekeringen Consumentenbond,  Verzekeraars Profilering  
21 Kliq   Nieuwsgroep Uitkeringen 12-06-04
22 Bureau Kremer   Correspondentie/ Emails o.a.
01-08-00
23 Letselbureau* Letseltelefoon Website  
24 Leden LSA Kunnen ˇˇk voor verzekeraars werken   2003
25 Bureau Maatwerk   Nieuwsgroep Uitkeringen 12-06-04
26

Inst. voor Manuele Geneeskunde

  Dossier 1850

 

27 Medisch Adviesbureau MEDAS Hooge Huys, Dr. E. Mattern, Proteq Correspondentie/ Emails o.a. 10 en 12-3-02 en 08-04-02
28

Medisch Centrum Walburg

Luchthaven Schiphol

Volkskrant

29-06-98

29

Medimark, GUYRA BV

Interpolis

Dossier 1850, Trouw

23-06-98

30 MedPsych Unit AZM

Algemeen Dagblad

31-03-00, 06-04-00

31 Nationaal Platvorm Personenschade (NPP) Drs. W.J. Deetman Vz, ANWB, GAV-Medisch Adviseurs, LSA-advocaten, Slachtofferhulp, Verbond van Verzekeraars Website  
32 Nationale Letseltelefoon Letselbureau* Website  
33 Ombudsman Schadeverzekering Verzekeraars Jaarverslagen, Betrokkenen  
34 Operant Re´ntegratie Zenuwarts Dr. H.L.S.M. Busard Trouw 02-03-02
35 Randstad Rentree   Nieuwsgroep Uitkeringen 12-06-04
36 Serin   Nieuwsgroep Uitkeringen 12-06-04
37 Opgeheven Stichting De Ombudsman Omroepen, Bureau Pals, Verbond van Verzekeraars, Werkgroep Artsen Advocaten Betrokkenen, Nieuwsmedia, Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel  
38 Bureau Pals Houkes Advocaten, Stichting De Ombudsman Betrokkenen,Trouw, KNMG 20-03-03 en medio maart 2004
39 Panta Rhei Compagnie B.V. Zenuwarts Dr. H.L.S.M. Busard Trouw 2-03-02
40 Psycho Expertise BV 13 maal tuchtrechtelijk gestrafte Drs. S.J. Duinkerke Betrokkenen, Nieuwsmedia  
41 Rasenberg   Katholiek Nieuwsblad 21-03-03
42 Rechtsbijstandverzekeraars Verzekeraars Betrokkenen, Nieuwsmedia  
43 RugAdviesCentrum (RAC) (zie Winnock) Achmea-Agis (eigenaar), UWV-Uvi's, Argonaut, Start, Arbodiensten Het Handvat, 2 mei 1998. Betrokkenen 02-05-98 4-12-00
27-11-01
19-04-02
44 Terzet   Correspondentie/ Emails o.a. 10-03-02, 6 en 8-04-02
45 TMP Hudson   Nieuwsgroep Uitkeringen 12-06-04
46 UWV Cadans Arbodiensten, Particuliere verzekeraars, Re´ntegratiebureaus Nieuwsmedia  
47 UWV GAK Arbodiensten, Particuliere verzekeraars, Re´ntegratiebureaus Nieuwsmedia  
48 UWV GUO Arbodiensten, Particuliere verzekeraars, Re´ntegratiebureaus Nieuwsmedia  
49 UWV SFB Arbodiensten, Particuliere verzekeraars, Re´ntegratiebureaus Nieuwsmedia  
50 UWV USZO Arbodiensten, Particuliere verzekeraars, Re´ntegratiebureaus Nieuwsmedia/Emails o.a. 25-03-02
51 Diverse Vakbonden Verzekeraars, soms zelf tevens verzekeraar Profilering, Nieuwsmedia  
52 Veduma Dr. J. Van Duinkerken, Interpolis Correspondenties/ Emails o.a. 23-08-00
53 Verzuimreductie Arbo Extra TV-Zembla 23-03-2012
54 Winnock Re´ntegratie Voorheen RugAdviesCentrum (RAC) Zie RAC Zie RAC
  * Letselbureau is opgericht door Mr. L.J. Noordsij (voorheen werkzaam bij Interpolis) en spreekt van gecertificeerde leden: Berntsen Mulder Claimcare, áClaims Settlement Schaderegelingen, áVan Cuijk Expertisebureau, Letselschadebureau Drost, áEuroprotector, áStichting Hoogstraaten Schaderegeling, áMooyman & Partners Letselexpertise BV, áOttenschot Letselschadespecialisten BV, áExpertise en Schaderegelingsbureau Tijbout BV, Weggemans Personenschade Adviseurs, áLetselbureau Zuid BV.
Letselbureau zegt alleen voor letselslachtoffers te werken, spreekt van een onafhankelijke klachtencommissie met als leden: de heer R. Matthijssen, personenschaderegelaar/ register-arbeidsdeskundige, tevens werkzaam als secretaris/adviseur bij de Ombudsman Verzekeringen, Mw. Mr. I.L. Hage, lid van het Openbaar Ministerie, en de heer W.A. Belksma, mediator. Mr. A. Wijnen wordt genoemd als extern adviseur. Hij is van beroep register expert, letselschaderegelaar en arbeidsdeskundige.


Voor nadere details in de vorm van beschrijvingen of citaten zie  Gratis rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel en: Dossier 1850

 

Naar Databanken Professionals

Naar de Site-Inhoud

E-mail sturen

De LUISTERLIJN, tel. 0900-0767 of Bel lokaal

04 januari, 2020