55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Verzekeraarvriendelijke Redacties en Journalisten?
Voorbeelden van Openbaar gemaakte Praktijk

Onderstaande bronnen waren voorbeelden van de praktijk van beeldvorming en schadebehandeling van verzekerden bij langdurige of blijvende ziekte, of letselgevolgen. Het betreft handelen van een aantal Redacties en Journalisten in woord, geschrift of daad. Diverse van onderstaande betrokkenen toonden amicale en of betaalde relaties, zodat zij de schijn van onafhankelijkheid niet kunnen wekken. Er is bij redacties sprake van structuurconcentraties, prettige relaties met prominenten in de samenleving, en met grote concerns, waaronder Verzekeraars. Redacties en Journalisten worden door teveel verzekeraars geselecteerd met het oog op milde berichtgeving inzake misstanden bij de behandeling van verzekeringsclaims.

Deze informatie is opgesteld ten behoeve van Verzekerden, PatiŽnten-verzekerden, Verzekeringsgedupeerden, Werkgevers, Zelfstandigen, Verzekerings/Medische studenten, PatiŽntenverenigingen, Slachtoffergroepen, Artsen, Therapeuten, Advocaten, Rechters, Maatschappelijk werkers, Zorginstellingen en Zorgverleners, Politici, WIA-hulpverleners en Opleidingsinstituten.

Deze lijst is verre van compleet.
Gegevens betreffen de situatie op de datum als in de bron vermeld.

  REDACTIE / JOURNALIST / PUBLICIST/ DESKUNDIGE MEDIUM DATUM  ACHTERGROND DATUM 
1 Algemeen Dagblad         Algemeen Dagblad 19-01-1999 Rapport (*)  
2 ANWB         De Kampioen 01-1996 Rapport  
3 ANWB         De Kampioen 27-01-1996 Rapport  
4 Arts en Auto         Arts en Auto nr.15 2001 Rapport  
5   Jan     Boelhouwer Brabants Dagblad 02-03-1996 Rapport  
6   Ron     Buitenhuis Brabants Dagblad 27-01-1996 Rapport  
7 Den Haag Vandaag         Den Haag Vandaag   KN (**) over bijklussers 16-02-2007
8 IKON         IKON 26-09-2000    
9 IKON         IKON 26-10-2006 Rapport  
10   Andries     Knevel     KN over bijklussers 16-02-2007
11 NCRV Cees     Grimbergen Rondom Tien 06-01-2000    
12 NCRV Frank   du Mosch Radio1-Casa Luna 06-04-2006 KN over bijklussers 16-02-2007
13 Netwerk         Netwerk 03-04-2007 Discriminatoir, met geheime camera  
14 NOS Annette   van Trigt NOS 03-11-2004    
15 NOS Hans     Smit NOS 03-11-2004    
16 NOS Gijs     Wanders NOS 03-11-2004    
17 NOVA         NOVA 07-04-2006 KN over bijklussers 16-02-2007
18 RVU         RVU 25-09-1995
17-03-1996
20-01-2003
Rapport 05-09-1995
25-09-1995
19 Radio 1         Radio 1 19-03-2006 KN over bijklussers 16-02-2007
20 RTL         RTL 13-01-1996 Rapport  
21   Prof.Dr. W.   Schaufeli Arts en Auto nr.14 1997 Rapport  
22 Telegraaf         Telegraaf 04-05-1996 Rapport  
23 Telegraaf         Telegraaf 18-11-1995 Rapport  
24 Universiteitskrant Groningen         Universiteitskrant Groningen 14-11-1995 Rapport  
25 Universiteitskrant Groningen         Universiteitskrant Groningen 09-11-1995 Rapport  
26   Erica     Verdegaal Interviews   Dossier (***) en Rapport  
27 Verkeersrecht Mr F.Th.   Kremer Verkeersrecht 7/8 1998 Rapport  
28 Volkskrant         Volkskrant 04-05-1996 Rapport  
29 Volkskrant         Volkskrant 14-09-1996 Rapport  
30 Volkskrant Janny     Groen Volkskrant 08-10-1996 Rapport  
31 Volkskrant         Volkskrant   KN over bijklussers 16-02-2007
32 VPRO         Tegenlicht 12-12-2004    
33   Paul     Witteman     KN over bijklussers 16-02-2007


(*) Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel
(**) Katholiek Nieuwsblad
(***)
Dossier 1850

Databanken Professionals

Site-Inhoud


E-mail sturen

04 januari, 2020