55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Verzekeraarvriendelijke Medici?
Voorbeelden van Openbaar gemaakte Praktijk


Onderstaande bronnen kunnen leiden tot inzicht in de praktijk van schadebehandeling van verzekerden bij langdurige of blijvende ziekte, of letselgevolgen. Het betreft uitingen van een aantal artsen in woord, geschrift of daad. Deels gaat het om klachten als onderzoeker, of als behandelend, controlerend, Arbo-, bedrijfs-, verzekerings-adviserend of keurend arts. Ook zijn namen vermeld van medici, waarvan het vermelde onderzoek, interview, de voordracht, of de verhandeling vragen opriepen over hun beroepsopvattingen met mogelijk risico of schade aan patiŽnten. In een enkel geval betreft het een arts die, te goeder trouw, of onwetend betrokken raakte bij klachtwaardige patiŽntenbehandeling. Of een medicus die zich verzette tegen laakbare handelingen, maar die terwille van de eigen positie, dit verzet mogelijk heeft opgegeven.

Diverse van onderstaande personen zijn helaas al te bekend bij slachtofferverenigingen, advocaten en sommige Rechters.
Vele artsen werden door teveel verzekeraars bewust geselecteerd met het oog op verzekeraarvriendelijke rapportage ten nadele van verzekerden.
Dit overzicht is gemaakt voor Verzekerden, PatiŽnten-verzekerden, Verzekeringsgedupeerden, Werkgevers, Zelfstandigen, Medische studenten, PatiŽntenverenigingen, Slachtoffergroepen, Artsen, Therapeuten, Advocaten, Rechters, Maatschappelijk werkers, Zorginstellingen en Zorgverleners, Politici, WIA-hulpverleners en Opleidingsinstituten.

Hopelijk realiseren lezers zich dat achter deze informatie veelal onnodig, soms levenslang leed van talloze medemensen schuilgaat. En dat zij zelf morgen ook slachtoffer kunnen worden. Enkele artsen waren betrokken bij honderden verzekeraarpositieve expertises.
Waar nodig werd gelegenheid tot weerwoord geboden. Daarvan werd inhoudelijk in geen enkel geval gebruik gemaakt.

Deze lijst is in 1998 voor het eerst door Walker gepubliceerd, voortdurend uitgebreid en uiteraard verre van compleet.
Gegevens betreffen de situatie op de datum als in de bron vermeld. Voor zover later (wijzigings)gegevens bekend werden, zijn die daarin opgenomen.

Zie voor de wijze waarop gedupeerden na hoor en wederhoor zelf de namen van hun behandelende personen kunnen openbaarmaken het gratis Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel.

Zolang en voor zover wetgeving, belangenbehartiging, beroepscontrole en rechtspraak blijven falen kan deze lijst tot nadenken stemmen. Om de regels in en het toezicht op de medische en verzekeringssector te verbeteren. Bovendien kan de lijst een functie hebben voor patiŽnten die in het ongewisse zijn over de achtergrond van medici, waaraan zij zich zouden willen (of voor een keuring) menen te moeten toevertrouwen. Of waartoe zij door een verzekeraar of een Rechter worden gedwongen.
 

  MEDICUS ORGANISATIE OPDRACHTGEVER BRON DATUM

1

Dr. A.     Carolus ZH, 's-Hertogenbosch   De siliconenaffaire 1993

2

Dr. R.B.    Alting van Geuseau Neuroloog, Beatrix ZH Gorinchem   SIN-NL 1993

3

Dr.

D.

 

Achterbergh

   

tv-Rondom Tien

1-6-00

4

Dr. P.F.   Akkerveeken Voorheen Achmea/RAC/Winnock Argonaut/UWV-Uvi's/Start Insurance Watch Group, Emails  19-4-02

6

Prof.

 

van

Alfen

Veduma/Interpolis

Nationale Nederlanden

KRO-tv-Netwerk

24-4-98

7

Prof.Dr.

B.J.J.  

Ansink

Lid Commissie Forensische Neurologie  

Telegraaf, Insurance Watch Group

 11-9-96

8

Dr.

 

 

Aouw Yong

   

SIN-NL

6-12-07

9

Dr. Bram   Bakker Lucas Andreas ZH, A'dam   Trouw 24-7-01

10

Dr.

T.

 

Balla

USZO

Gemeente Zaanstad

Trouw, Medisch Vandaag 5-7 AD 27-7-00

24-3-00 28-6-01

11

Dr. J.   Balzer Medisch specialist NR-Westfalen   SIN-NL  

12

Dr.

M.

 

Bausch

   

Nieuwsmedia, div. klagenden

22-2-97

13

Dr.

 

v.d.

Beek

   

Telegraaf

9/22-12-99

14

Dr.

Henk

  Been Voorheen AMC, A'dam

Prothesefabrikant DePuy

KRO, Reporter

29-01-11

15

Dr.

I.

van Bennekom NPCF

 

SIN-NL

6-12-07

16

Dr.

E.D.E.

  Bialoglowski Cardioloog, Amsterdam

 

IZG, geschrapt uit artsenregister

25-0313

17

Dr.

 

 

Biemans

Radioloog,
Beatrix ZH Gorkum

 

SIN-NL

2008

18

Dr.

C.A.

v.d.

Bilt

destijds Huisarts

 

Dossier 1850, dokter 1

2005

19

Prof.

O.

 

Bleker

AMC

Nationale Nederlanden

AD Magazine

2-10-99

20

Dr.

 

 

Blijham

UMC Utrecht  

SIN-NL

6-12-07

21

Dr.

G.

 

Blijham

NFU  

SIN-NL

6-12-07

22

Dr.

Kees

de

Boer

   

Carp

26-9-00

23

Dr.

L.P.A.

 

B.

Jeroen Bosch ZH, Den Bosch  

Heupen op de snijtafel Ervaringen en suggesties

2010

24

Dr.

L.P.A.

 

Bom

   

KRO-Reporter

25-5-2012

25

Dr.

Alfred

 

Bonati

Eigen Instituut, Hudson, USA  

NOS-journaal

2-05-13

26

Dr.

R.L.J.

 

de Bos Kuil

 

ENNIA

Uw geld en uw leven, p.28

1978

27

Prof.Dr.

R.  

Braakman

Dijkzigt ZH, Veduma/Interpolis

Nationale Nederlanden

tv-Dossier Weerwerk 

19-1-00

28

Dr. B.   Bravenboer Catharina ZH, Eindhoven USZO Stichting Werkgroep 1970. Emails 23-1-02 27-1-02

28

Dr.

Jaap

 

Brienen

Huisarts

 

Internet, VARA-Tegenlicht

13-12-04

29

Dr.

F.

 

Broekman

Arbodienst Zaanstad/Waterland

 

Trouw

24-3-00

30

Dr.     Bronsema Verzekeringsarts   Beroep tegen uitspraak Reg.Tuchtcollege Zwolle 18-12-07

31

Dr. C.W. de Bruin Waterland ZH, Purmerend   Radar, honderen gedupeerden, diverse uitzendingen 2011

32

Dr. H.L.S.M.   Busard Isala ZH, Zwolle Eigen onderneming Trouw 2-3-02

33

Prof. Bram   Buunk RU Groningen   Website Universiteit 10-12-04

34

Dr. Kenneth   Casey Experimenteel neurochirurg   SIN-NL  

35

Drs.

F.J.A.

 

Cleven

destijds Carolus ZH

 

Dossier 1850, dokter 3 2005

36

Prof.Dr.

E.J.

 

Colon

 

Movir

Vrij Nederland

21-6-97

37

Dr.

E.G.M.

 

Couturier

   

Trouw

9-2-01

38

Dr. C.M.   D. Jeroen Bosch ZH, Den Bosch   Emails,
Heupen op de snijtafel Ervaringen en suggesties
5-02-12

39

Dr.

J.

van

Dalen

NPCF

 

SIN-NL

6-12-07

40

Dr.

H.S.J.M.

 

Damen

destijds huisarts

Interpolis Dossier 1850, dokter 2

2005

41

Dr. Fred   Dekker privť-kliniek Medisch Centrum Viken Bilthoven   NRC 12-10-02

42

Dr. M.   Derks     Emails  23-8-00

43

Drs.

J.

 

Derksen

   

tv-Rondom Tien

1-6-00

44

Prof.     Deutman Universiteit Nijmegen Rechtbank Emails 21-1-03

45

Dr.

Paul

van

Dijk

 

Dagblad

Brabants Dagblad

15-4-98

46

 

 

 

Directie

Medirisk

 

SIN-NL

6-12-07

47

Dr.

M.

 

Dorren

 

AMEV

Uw geld en uw leven, p. 115

1970

48

Dr. E.M.H. van den 

Doel

Lid Commissie Forensische Neurologie   Insurance Watch Group  19-4-02
49

Dr.

J.

van

Duinkerken

Veduma/Interpolis

Bovemij/Interpolis

Stichting Werkgroep 1970

email 16-10-00

50

Drs.

S.J.

 

Duinkerke

ZH Weert, privť-kliniek., Maxima Medisch Centrum, Psycho-Expertise B.V, Psycho-Bios, Eindhoven

Interpolis

Dossier 1850, dokter 11, 14 tuchtstraffen 2005 e.v.a.
51

Dr.

A.J.

 

Dunning

   

Trouw. Medisch Contact 29-10-99.
Stichting Werkgroep 1970

9-10-99
52 Dr.   J.H.M. van Eck

Lid Commissie Forensische Neurologie

 

Insurance Watch Group

 19-4-02
53

Dr.

Jacques

van

Egmond

VU, Amsterdam

 

Trouw

4-3-05

54

Dr.

S.

van

Eijck

Landelijke Huisartsen Vereniging 

 

SIN-NL

6-12-07
55

Dr.

 

 

Elderson

UMC Utrecht

 

SIN-NL

6-12-07
56

Prof.

W.

 

Everaerd

Universiteit, Amsterdam

 

Volkskrant

8-10-96

57

Dr.

M.

 

Ferrari

Universiteit, Leiden

Merck Sharp & Dohme MSD

Trouw 

9-2-01

58

Dr.

 

 

Frank

Verzekering

Verzekering

De Limburger

5-2-77

59

Dr.

J.

 

Frederiks

   

Boek Terharte, Jurilet zomer 2000

27-9-71

60

Dr. H.   G. Twenteborgh ZH, Almelo Boehringer Ingelheim Media in 2000 t/m 2002  

61

Dr. Rock   G. City Kliniek, Den Haag; Wellneskliniek Genk   RTL, ANP, mislukte bosrtoperaties 30-6-13
1-7-09

62

Dr.

  van

Gent

AZU

 

tv-Dossier Weerwerk 19-1-00

1979

63

Prof. Dr.

B.P.R.

 

Gersons

AMC/De Meren

 

Trouw

28-4-99

64

Dr.

  van

Gijn

Nationale Nederlanden

GAK

tv-Dossier Weerwerk 19-1-00

19-1-00

65

Dr. J. M.   Gilsbach Neurochirurg Aken   SIN-NL  

66

Dr.

J.H.

 

Goud

 

Movir

Vrij Nederland

21-6-97

67

Drs.

C.J.

 

Goudswaard

GAK

 

Dossier 1850, dokter 22

2005

68

Dr.

C.

 

Griep

Dr. DaniŽl Den Hoed Kliniek

 

www.rotgers.com

20-12-00

69

Dr.

 

 

Grotenhuis

 

 

SIN-NL

6-12-07

70

Dr.

J.

 

Haan

 

MSD

Trouw 

9-2-01

71

 

G.

de

Haan

   

Volkskrant

10-3-98

72

Dr.

Jaap

 

Haas

Twenteborg ziekenhuis Almelo  

SIN-NL

6-12-07

73

Dr.

   

Hamburger

   

Verkeersrecht 6-2001

7-6-93

74

Dr. C.   Haubrich Medisch specialiste Aken   SIN-NL  

75

Dr.

J.M.

 

Havelaar

Universiteit Utrecht

 

Volkskrant

16-3-00

76

Dr.

W.

van

Hazelen

   

tv-Dossier Weerwerk 

19-1-00

77

Dr.

C.A.

van der

Heijden

destijds WHO-Ned.

Relatie Tabaksindustrie

Trouw

7-10-99

78

Prof. C.   Heijnen UvUtrecht   Trouw 24-4-03

79

Dr. J.J.   Heimans Neuroloog, VU  

SIN-NL

6-12-07

80

 

B.

ter

Heine

   

Nieuwsmedia

22-2-97

81

Dr.

Chantal

 

Hendriks

MedPsych Unit, AZM

 

Algemeen Dagblad

31-3-00 6-4-00

82

Dr.

Bart

van

Herk

Huisarts

 

Nieuwsgroep gezondheid.medisch.nl

2002-2005

83

Drs.

H.

 

Herngreen

   

Stichting Werkgroep 1970

 

84

Dr.

Peter  

Holland

KNMG

 

SIN-NL

6-12-07

85

Dr.

   

Holstee

Elisabeth ZH, Arnhem

 

Boek Terharte, Jurilet zomer 2000

juni 1971

86

Prof.Dr.

C.A.L.

 

Hoogduin

KUN, HSK

 

MedischContact, NOSJournaal 15-3-00

15-10-99 15-3-00

87

Dr.

A.

 

Honig

MedPsych Unit, AZM

 

Algemeen Dagblad

31-3-00 6-4-00

88

Dr. J.  

Hoogervorst

Minister  

SIN-NL

6-12-07

89

Dr.   van

Houdenhoven

Radioloog,
Beatrix ZH Gorkum

 

SIN-NL

2008

90

Dr. P. J.   Jannetta Experimenteel Neurochirurg   SIN-NL  

91

Dr.    

Jansen

Chirurg, UMC Utrecht  

SIN-NL

6-12-07

92

Dr. J.J.  

Jansen

Utrecht. Tevens lid  Commissie Forensische Neurologie Oůk: Aegon Telegraaf. Oůk: Insurance Watch Group 11-01-03

93

Dr. Ernst  

Jansen Steur

Medisch Spectrum Twente, Duitse zikenhuizen   Telegraaf, Advocaat Drost, inzake circa 100 gedupeerden. Daarna ook vele andere bronnen. 22-01-09

94

Dr. Boi  

Jongejan

CBO  

SIN-NL

6-12-07

95

Prof.Dr.

F.

de

Jonghe

Universiteit, Amsterdam

Wyett Lederle

Trouw 

9-2-01

96

Prof.Dr.

Piet A.

 

Kager

AMC, UvA, Defensie

 

VARA-Zembla, Pharm. Weekblad 4-8-00

7-3-96

97

Dr.

A.

 

Kemperman

Huisarts

 

Brabants Dagblad

29-04-03

98

Dr.

C.J.F.

 

Kemperman

Adviesbureau Kemperman

(Centrale) Raad van Beroep

ME-patiŽnten

 

99

Dr. C.   Kalkman Anesthesioloog, UMC Utrecht Kenniscentrum Patientveiligheid SIN-NL  

100

Dr. M.   Kelm Medisch specialist Aken   SIN-NL  

101

Dr.

H.

 

Kingma

Inspectie voor de Volksgezondheid

 

VARA-Zembla

17-02-05

102

Dr.

S.

 

Knepper

destijds Lisv, nu zelfstandig

Movir

GAOS jan. 1999. Telegraaf 29-7-99.
Stichting Werkgroep 1970

Tv-IKON 26-9-00

103

Dr.

E.   Knibbeler Arbo Unie, Nijmegen   Medisch Contact 25-1-02

104

Dr.

   

Koek

GAK, Haarlem

 

GAOS 

jan. 1999

105

Dr.

J.A.H.

 

Koelen

 

 Interpolis

PatiŽnten

 

106

Prof.Dr.

G.F.

 

Koerselman

St. Lucas Andreas ZH, Universiteit, Veduma/Interpolis

Movir, (C)RvB Utrecht, A'dam

Vrij Nederland e.a. media, div. klagenden

 21-6-97

107

em. Prof.Dr.

J.C.

 

Koetsier

   

Stichting Werkgroep 1970

2-6-98

108

Dr.

 

 

Kok

Huisarts

Verzekering

De Limburger

5-2-77

109

Dr.

L.H.Th.S.

 

Kortbeek

Vh. St. Jozef Zh, Eindhoven. Tevens lid van Commissie Forensische Neurologie

 

Stichting Werkgroep 1970, Insurance Watch Group

 19-4-02

110

Prof.Drs.

H.W.

 

Kortschot

AMC

 

Dossier 1850, dokter 21

2005

111

Drs

D.H.

 

Kromdijk

Isala Kliniek, Zwolle

 

Stichting Werkgroep 1970, documenten

31-08-02

112

Prof.Dr.

M.H.H.

 

Kramer

VUmc, Amsterdam

VUmc, Amsterdam

Eyeworks, Media

22-2-12

113

Dr.

Hein

 

Kruls

Orthopedisch chirurg, Breda

Winnock, Breda

Internet, VARA-Tegenlicht

13-12-04

114

Prof.Dr.

M.

 

Kuilman

Amsterdam

AMEV, Centraal Beheer, Nat. Nederlanden,  via de Rechtbank

Stichting Werkgroep 1970

 

115

Dr.

J.   Kuks Medisch specialist UMC Groningen   SIN-NL, Medisch Contact 27-5-2009  
116

Dr.

R.

 

Kurk

Medisch Centrum Walburg

Luchthaven Schiphol

Volkskrant

29-6-98

117

Dr.

J.

 

Kuster

Kennemer Gasthuis

MSD

Trouw 

9-2-01
118

Dr.

Petra

 

Kuijpers

MedPsych Unit, AZM

 

Algemeen Dagblad

31-3-00 6-4-00

119

Drs.

B.R.M.

 

Kuypers

 

Interpolis

Dossier 1850, dokter 12. Jurilet 2000

2005

120

Mevr.Drs.

A.

 

Kuypers-Weerstra

 

Interpolis

Dossier 1850, assistente

2005
121

Dr.

 

 

Kuks

UMC Groningen

 

SIN-NL

6-12-07
122

Dr.

D.

van der

Kwaak

destijds Nat. Nederlanden

 

Volkskrant

8-10-96

123

Dr.

 

  Landheer Antonius Ziekenhuis

 

SIN-NL

6-12-07
124

Prof.Dr.

S.A.

de

Lange

 

De Utrecht

Uw geld en uw leven, p. 129

1976

125

Dr.

 

 

Lankhorst

VU

 

tv-Dossier Weerwerk 19-1-00

1978

126

Dr.

 

 

Leemhuis-Stout

NVZ

 

SIN-NL

6-12-07
127

Dr.

  van

Leersum

AZU

 

SIN-NL

6-12-07
128

Dr.

J.F.F.

 

Lekkerkerker

College Beoordeling Geneesmiddelen

 

VARA-Zembla

17-02-05

129

Prof.Dr.

B.

van

Linge

 

De Utrecht

Uw geld en uw leven. Tevens email 3-12-2000

1976

130

Dr.

J.

 

Lok

Delta Lloyd

 

Universiteitskrant Groningen

9-11-95

131

Prof.Dr.

J.

van

Londen

Ombudsman Schadeverzekering

 

Dossier 1850, Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel

2005
132

Mevr.Drs.

A.A.

van

Loon

GAK

 

Dossier 1850, dokter 10

2005

133

Dr.

W.S.

de

Loos

Centraal Militair Hospitaal

 

Ned. Militair Geneeskundig Tijdschrift

29-7-99

134

Dr.

 

 

Maas Geesteranus +

WA Ziekenhuis Den Bosch

 

NOS

28-06-12

135 Dr. E.   Mattern Medisch Adviesbureau MEDAS Hooge Huys, Proteq Correspondentie/Emails 10 en 12-3-02 en 8-4-02
136

Dr.

   

Mauser

Antonius ziekenhuis Nieuwegein

 

SIN-NL

6-12-07
137

Dr.

W.

van

Meeuwen

Ennia

 

Uw geld en uw leven, p. 27

1977
138 Dr. W.K.M. v.d.

Meij

Revalidatiearts Diaconessen ZH Meppel  

SIN-NL

6-12-07
139 Dr. J.F.  

Mirandolle

Lid Commissie Forensische Neurologie   Insurance Watch Group  2005
140 Dr. H.  

Molendijk

 Isalaziekenhuis, Zwolle Platform PatiŽntveiligheid

SIN-NL

6-12-07
141

Drs.

V.N.M.

 

Mollee

Carolusziekenhuis

 

Dossier 1850, dokter 5

2005
142 Dr. P.M.G.A.W.  

Mulkens

Lid Commissie Forensische Neurologie   Insurance Watch Group 2005
143

 

 

Robert

Muller

Bethesda Ziekenhuis, Hoogeveen

 

Nieuwsmedia

08-2013

144

Dr.

W.L.

 

Nolke

 

AMEV

Uw geld en uw leven, p. 116

1971

145

Dr.

 

 

Oey

Waterland ZH, Purmerend

 

Radar

21-03--2011

146

Dr.

M.

 

Oosterhoff

Psychiater

 

'Diagnose' in de Volkskrant

6-2003

147

     

Oosterhout

 

De Utrecht

Uw geld en uw leven, p. 129

1976

148

Drs.

H.J.M.

van

Opstal

GAK

 

Dossier 1850, Dr. v. O. 2005

149

Dr.

 

van

Ouwerkerk

VU

 

SIN-NL

6-12-07

150

Dr. Leposava   Pasatovic GGNet, Doetinchem   Schorsing, Telegraaf 13-06-13

151

Dr.

J.

 

Patijn

Inst. voor Man. Geneesk.

 

Dossier 1850, dokter 16

2005

152

Prof.Dr.

C.

 

P.

 

 

Heupen op de snijtafel Ervaringen en suggesties

2010

153

Dr.

 

 

Pavlov

St. Maartenskliniek

 

Radar

21-03--2011

154

Dr.

J.P.C.

 

Peperkamp

WTC-Ehv

In opspraak in Nederland, Engeland en BelgiŽ

Dossier 1850, dokter 18/PatiŽnten

2005 en later

155

Prof.

 

 

Poldermans

Erasmus Medisch Centrum

Wetenschapsfraude

NOS

17-11-2011

156

Dr.

Rudolf

 

Poolman

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Asterdam

 

KRO, Reporter

29-01-11

157

Prof.Dr.

V.

 

Pop

KUB/Depressie Stichting

 

Algemeen/Brabants Dagbl/VN 10-4-99

15-11-98

158 Dr. M.J.J.   

Prick

Lid Commissie Forensische Neurologie   Insurance Watch Group  19-4-02
159 Dr. V.   Ramaekers Universiteitsziekenhuis Luik   SIN-NL  
160 Dr. Ruud  

Ramaker

Medisch Spectrum Twente   Berisping, Regionaal Medisch Tuchtcollege 10-01-2014
161 Dr. N.M.P., Nick  

Reijnen

Chirurgie, Scheper Ziekenhuis Emmen   ANP, SIN-NL 6-10-09
162   P.   Rheinacher Ass-arts Aken   ANP, SIN-NL  
163 Dr. H.   Reinders     Medisch Contact. Nederlands Tijdschrift Geneesk. 4-1-02. 24-8-02
164   H.   Rennings Verzekeringsarts      
165 Dr.   de Roover General Accident   Katholiek Nieuwsblad 1-5-02
166

Dr.

A.J.

 

Roskam

Nationale Nederlanden

 

De Zaak Stinissen

30-3-74

167

Dr.

J.

van

Rossum

 

ABP

Verkeersrecht 6-2001

juni 95

168 Drs. G.P.   S. Radioloog, Jeroen Bosch ZH, Den Bosch   Letsel voor beginners 20-3-15
169 Dr. L.   S. Orthopeed, Jeroen Bosch ZH, Den Bosch   Emails,
Heupen op de snijtafel Ervaringen en suggesties
5-02-12
170 Dr. M.   Samii Experimenteel neurochirurg   SIN-NL  
171 Dr. E.A.C.M.   Sanders Neuroloog, Amphia ZH, Breda Wacht op Tuchtrechter NOS 11-02-13
172

Dr.

Robert

 

Schoemacher

Medisch Centrum Scheveningen

 

VARA-Zembla

14-2-04

173

Drs.

K.W.B.F.

 

Scheepstra

Veghel

 

BIG, 1 jaar schorsing tot 15-07-2012

 

174

Dr.

A.J.M.

 

Schoffelen

Interpolis

 

Dossier 1850, dokter S.

2005

175 Dr. G.   Schouwink Lid Commissie Forensische Neurologie   Insurance Watch Group  19-4-02 
176 Dr.     Schroeder VU  

SIN-NL

6-12-07
177

Prof.Dr.

W.J.

 

Schudel

Erasmus Universiteit

 

Stichting Werkgroep 1970

 
178

Dr.

 

 

Selen

Waterland ZH, Purmerend

 

Radar

21-03--2011

179

Dr.

J.R.M.

van der

Sijp

Dr. DaniŽl Den Hoed Kliniek

 

www.rotgers.com/

14-3-01

180

Dr.

P. H. T. J.

 

Slee

Antonius ziekenhuis Nieuwegein

 

SIN-NL

6-12-07
181

Mevr.Drs.

L.M.

 

Sloot

RIAGG

 

Dossier 1850, dokter 6 2005
182

Mevr.Drs.

D.

 

Soeren

Carolus ZH

 

Dossier 1850, dokter 4 2005
183 Dr. Jerry   Spanjer UWV  

Internet, VARA-Tegenlicht

13-12-04

184 Dr. A.   Spee     EO, De Ochtenden 31-3-03
185

Dr. Jhr.

   

Stratenus

 

Ennia/Nat. Nederlanden

Uw geld en uw leven, p.69

1975

186

Dr. M.   Tatagiba

Experimenteel neurochirurg

  SIN-NL  
187 Dr. H. van der Tempel Reumatoloog, Orbis Medisch Centrum Interpolis, tevens briefpapier rapporteur Commentaar 18-04-11
188

Dr.

 

 

Thomeer

LUMC

 

SIN-NL

6-12-07
189

Dr.

C.

 

Tijssen

St. Elisabeth Gasthuis

MSD

Trouw 

9-2-01
190

Drs.

J.D.J.

 

Tilanus

 

Interpolis

Dossier 1850, dokter 8

2005

191

Dr.

R.

 

Timmerman

Ned. Huisartsengenootschap

 

Radio-1 Panel

10-6-98

192

Dr.

A.

 

Torrenga

Centraal Medisch Tuchtcollege

 

SIN-NL

6-12-07
193

Prof.

P.E.

 

Treffers

Ant. van Leeuwenhoek ZH

 

Volkskrant

?-12-94

194

Drs.

 

 

Tulleken

UMC Utrecht

 

SIN-NL

6-12-07
195

Dr.

C.A.F.

 

Tulleken

 

 

Media, Berisping 18-06-2013

20-2-12
196

Drs.

 

 

Uppal

Ziekenhuis Lievensberg

 

SIN-NL

6-12-07
197

Drs.

P.

 

Veeger

Interpolis

 

Dossier 1850, dokter V.

2005

198

Dr.

 

van

Veeren

Veduma/Interpolis

 

Advocaat van Drs. E.C.T.

email 16-10-00

199 Drs. A.A.   Vendrig Voorheen Achmea/RAC/Winnock Argonaut/UWV-Uvi's/Start Insurance Watch Group, Emails  19-4-02
200

Dr.

H.J.A.

 

Verhagen

 

ENNIA

Uw geld en uw leven, p. 28

12-11-74

201

Dr.

B.

 

Verraat

   

Boek Terharte, Jurilet zomer 2000

1-4-71

202 Dr. M.B.M.  

Vermeulen

Lid Commissie Forensische Neurologie   Insurance Watch Group  19-4-02
203 Dr. Pieter  

Vierhout

Orde van Medisch Specialisten  

SIN-NL

6-12-07
204

Drs.

H.

 

Vogelsang

GAK

 

Dossier 1850, dokter 20 2005
205

Dr.

   

Vos

Medimark

 

Trouw

23-6-98

206

Drs.

C.A.

de

Vries

   

Medisch Contact

12-01 2-03-01
207

Dr.

Gerrit.

v.d.

Wal

Inspectie Gezondheidszorg  

SIN-NL

6-12-07
208

Prof.

   

Wansink

 

Movir

Vrij Nederland

21-6-97

209

Drs.

R.

van

Wees

Medimark, GUYRA BV

Interpolis

Dossier 1850, dokter 14

2005

210 Dr. M.   Weinzierl Medisch specialist, Aken   SIN-NL  
211

Dr.

Tjerk

 

Wiersma

Ned. Huisartsen Genootschap

 

Internet, VARA-Tegenlicht

13-12-04

212

Mevr.Dr.

M.L.

v.d.

Werf-Creutzberg

GUO

 

Stichting Werkgroep 1970

13-10-95. najaar 2000

213

Dr.

 

v.d.

Wieken

OLVG, Amsterdam

 

SIN-NL

6-12-07
214

Dr.

W.

 

Wieling

AMC Amsterdam

 

SIN-NL

6-12-07
215

Dr.

Th.

 

Wiggers

Dr. DaniŽl Den Hoed Kliniek

 

www.rotgers.com

19-12-00

216 Dr. G.K. van

Wijngaarden

Lid Commissie Forensische Neurologie

Stad Rotterdam

Volkskrant/Verkeersrecht 7-8-98. Later ůůk: Insurance Watch Group

11-11-95

217 Prof.Dr. E.Ch.

 

Wolters

Lid Commissie Forensische Neurologie

 

Insurance Watch Group, emails

 19-4-02

218

Prof.Dr.

E.

 

Wouters

Stichting Silicose

 

Volkskrant

5-8-96

219

Dr.

C.J.J.M.

 

IJzermans

AMC

Inspectie Volksgezondheid

Medisch Contact. Elders op deze Website 

29-1-99

220

Dr.

J.M.E.

van

Zandvoort

Lid Commissie Forensische Neurologie  

Telegraaf. Later ůůk: Insurance Watch Group

11-9-96

221

Dr.

Milos

 

Zvonar

Zh Soest , Gorichem, Kerkrade

 

NRC

12-10-02

222

Dr.

C.

van der

Zwaan

Dijkzigt Ziekenhuis

 

Algemeen Dagblad

15-7-99

223

Dr.

   

Zwak

Ziekenhuis Arhem

 

Boek Terharte, Jurilet zomer 2000

juni 1971

224

Dr.

   

Zylics

Hospice Roozendaal

 

SIN-NL

6-12-07

Nadere details in de vorm van beschrijvingen of citaten in  Gratis rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel

Naar Databanken Professionals

Naar de Site-Inhoud

E-mail sturen

De LUISTERLIJN, tel. 0900-0767 of Bel lokaal

04 januari, 2020