55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Eerste ontvangers van het Rapport inzake de praktijken van verzekeraars bij
Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel

Foto van Rapport

eerste druk verscheen 1995
tot en met de 10-de druk onder de titel 'Dossier 1851, 1852 en 1954'
actueel is de 24-ste druk van 12 september 2012

Achmea
Adviesbureaus
Advocaten
Area-managers
Artsen
Gedupeerde Artsen
Prof. Dr. J. Bastiaans
Boekhandel Bruna
Boekhandel van Stockum Den Haag
Interconnex, Stichting Benadeelden R*Bank
Koninklijke Bibliotheek
Andere Bibliotheken
De Heer Biesheuvel, als Lid Tweede Kamer CDA
Redactie Evangelische Omroep
Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights
Financieel Adviesbureaus
Stichting Gedupeerde Arbeids Ongeschiktheids Slachtoffers (GAOS)
Directies Interieurbedrijven
Interpolis
Directeuren Kledingbedrijven
Kunstenaars
Drs. G.B.M. Leers, voormalig Burgemeester van Maastricht
Directeuren Machinefabrieken
VerzekeringsMedische Adviseurs
Verzekeringsadviesbureaus
Directie Rabobank
Redactie Evangelische Omroep
Directies van Nederlandse Concerns
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (TNO-NIA)
Openbaar Ministerie
Organisatie-Adviseurs
Docenten Politie-Academie
tv-Producers
Medewerkers van Achmea Rabobank Interpolis
Restaurateurs
Rijksuniversiteit Groningen
Scheidsrechters
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Leden van Serviceclub Fifty-One International
Gedupeerde Tandartsen
Gedupeerde Tuinarchitecten
Prof. Ir. J. de Kroes, Voorzitter van de Vereniging voor Verkeerslachtoffers
Redactie De Morgen
Redactie Kleintje Muurkrant
Redactie VARA
Hoofdredactie De Volkskrant
Verzekeringsagenten
Andere vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen en Uitvoeringsinstellingen
Peter R. de Vries, Misdaadverslaggever
Verenigingen Arbeidsongeschikten
WIA-Platvorms
Andere gedupeerde arbeidsongeschiktheidverzekeringslachtoffers
Andere gedupeerde ongevallenverzekeringslachtoffers

 
 Verantwoording openbaarheid
 54 jaar blootgelegd
 Bronnen verantwoording
 Rapport praktijk verzekeraars
 Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
 Afschaffing van de WIA
 Strategie van verzekeraars
 Databanken van Professionals
 Achmea Rabobank Interpolis praktijk
 Opheffing Misbruik; Oplossing
 Laatste nieuws
 Eerder Nieuws en Actualiteit
 Bezoekers van website
 Dank aan ...
 Externe Links
 Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

04 januari, 2020