55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

ACTUEEL

Op de Nieuwspagina gepubliceerde praktijken bij arbeidsongeschiktheid

Zie ook: Verantwoording van bronnen

Ga Naar Jaar -->:

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DATUM ONDERWERP
11-02-99 Dubbel declarerende advocaten: Naar de Verzekeraar ťn: Naar de patiŽnt
11-02-99 Centrale Raad van Beroep heeft weinig animo om nieuwe keuringsrichtlijn te volgen
04-03-99 Onfris speuren in verleden van patiŽnten die gezondheidschade meldden
26-03-99 Voormalig Lisv-Arts Dr. S. Knepper in opspraak door telefonisch keurend 'bij te klussen' en door zich als arts omstreden in de media te uiten.
19-03-99 AMEV maakte met het bieden van zwijggeldfooi misbruik van psychische ontreddering van patiŽnt, waarna deze zich later van het leven beneemt
26-03-99 Misleiding bij reclame en verkoop van verzekeringspolissen
26-03-99 Over verzekeraarwelgezinde keuringsartsen
04-04-99 Teveel keuringen zijn door de onnodige frequentie en de houding van keurend artsen in strijd met gedragscodes en mensenrechten
11-04-99 Over een PatiŽnt die zich na keuringshandelingen onder medische behandeling moest laten stellen
11-04-99 Honderdduizenden hooggekwalificeerden verdienen een dikke boterham aan schades en klachten, waarna het dubbele aantal patiŽnten zieker wordt
11-04-99 Hun arbeid zou in het belang van allen en voor de economie beter op constructieve wijze kunnen worden ingezet
17-04-99 Verzekeraars die gezondheidsverleden wťl accepteren bij afsluiten van de polis, maar om dit zťlfde verleden van patiŽnt bij schade niet uitkeren
24-04-99 Arbeidsdeskundige L.J.P.A. van Gool van Rabobank Interpolis achtte voor een rugpatiŽnt "liggend werken" mogelijk
24-04-99 Behandelend artsen worden tuchtrechtelijk verondersteld hun patiŽnten in het ongewisse te laten over de vraag of zij werkzaamheden kunnen (gaan) verrichten
14-05-99 Hoe informatiebureaus en rechercheurs frequent regels overtreden bij het betaald verzamelen van gegevens over PatiŽnten
14-05-99 Justitie en politiek blijken niet geÔnteresseerd in misstanden bij schade behandeling door Verzekeraars
20-05-99 Hoe zwaar hersenletsel door medici frequent wordt veronachtzaamd, dan wel glashard tot zelfs frauduleus wordt ontkend
20-05-99 Verzekeraars die soms uitkeren aan vrouwen: Onvolledig, omdat zij "toch al bijvoorbeeld met hun 50-ste jaar zouden stoppen met werken"
31-05-99 Dr. C.J.J.M. IJzermans van het AMC erkende in radio-Argos ernstige fouten in zijn Bijlmerrapport, waarna andere media zwegen 
31-05-99 Consumentenbond door de verzekeraars hartelijk binnengehaald in het bestuur van extra schakel Klachteninstituut Verzekeraars
03-06-99 Defensie springt frequent onzorgvuldig om met medische klachten van medewerkers na ziekte of ongeval
11-06-99 Over sommige (hoogste) Rechters die zich niet verschonen bij evidente kans op belangenconflict
18-06-99 Zeer groot aantal klachten van patiŽnten over advocaten
25-06-99

Interpolis. Letsel: glashelder uitkeren of traineren? Vervolg: mei 2006

14-07-99 Ex-Rabobank Interpolis medewerker verklaart dat Interpolis zich bedient van "uitsmijters" (favoriete keuringsartsen die verzekerden bij ziekte of letsel arbeidsgeschikt verklaren)
21-07-99 Veel klachten over Uitvoeringsinstellingen door zelfstandig ondernemers die bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid proberen werkzaam te blijven
28-07-99 Over beperking uitkeringsbeleid van Movir, ING en Nuts Ohra
04-08-99 Klachten over meerdere met name genoemde keuringsartsen van verzekeraar Movir
04-08-99 Waarschuwing aan notarissen, advocaten, accountants, consultants, artsen, tandartsen en therapeuten die zich veilig verzekerd wanen
11-08-99 Fraude en nalatigheid van werkgevers met uitkeringen door trage Ctsv en Lisv zeer vaak onbestraft
18-08-99 Als verzekeraars uitkeren en aan patiŽnten een zwijgplicht opleggen heeft de schade-afhandeling vaak 'een luchtje'
25-08-99 Klachtenbehandeling en belangenbehartiging van verzekeringsgedupeerden door Instanties vrijwel altijd teleurstellend in een sfeer van partijdigheid
01-09-99 Clausules waarmee WAO-gat verzekeraars een langdurige uitkering kunnen afkappen door de polis simpelweg op te zeggen
01-09-99 Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel blijkt door onfrisse behandeling bij grote schades meestal zieker makend en zinloos
14-09-99 Achmea Rabobank Interpolis of claimgerechtigden op het verkeerde been? Arbeidsdeskundige als spil bij ReÔntegratie
05-10-99 Illustratie van onfrisse bemiddeling door de Ombudsman Schadeverzekering
14-10-99 Richtlijnen Verbaliseren door Politiefunctionarissen worden bij ongeval frequent genegeerd
20-10-99 Wonderbaarlijke gelijkenis bij de 'afhandeling' als het misgaat bij beleggen en als het misgaat bij verzekeren
28-10-99 Rustend dokter A.J. Dunning 'betovert' de wereld
16-11-99 Premier Kok houdt zich stil over verzekeringsmisstanden. 
16-11-99 Centrale Raad van Beroep verlengstuk van sociale verzekeraars?
24-11-99 Systeemwijzigingen in het sociaal stelsel schadelijk voor de volksgezondheid en economie. Miljardenverspilling van belasting- en premiegelden dreigt
01-12-99 Omstreden psychiaters na 6 jaar nog volop actief. Zie over de 14 tuchtstraffen tegen psychiater Drs. S.J. Duinkerke
08-12-99 ReÔntegratie blijkt al jaren een bodemloze put
15-12-99 Beerput bij sommige Riaggs al 17 jaar op een kier
22-12-99 ReÔntegratie uit WAO te lastig? Dan maar ontslag
29-12-99 Ongevalslachtoffer of zieke rechteloos bij medische verzekeringskeuring?
05-01-00 Staat het toezicht op de volksgezondheid buitenspel?
13-01-00 Zijn media marionetten van verzekeraars?
21-01-00 Beleid rond arbeidsongeschikten blijft verwarrend, tegenstrijdig en schadelijk
01-02-00 Medisch- en Verzekeringsgedupeerde nummer 382 van Nationale Nederlanden
10-02-00 Vrij spel voor onwillige verzekeraars na 'domme' Rechters
23-02-00 Wat banken en verzekeraars niet vertellen
01-03-00 Nederlandse elite prominente oorzaak verdere arbeidsongeschiktheid?
10-03-00 Gaan verzekeraars over lijken? Slachtoffer van verzekeraars en dokters: 384
17-03-00 Open ingezonden brief aan de Nederlandse regering
23-03-00 De uitkeringsnormen van verzekeraar MediRisk
30-03-00 Literatuur over verzekerings- / medische twijfels en publieke opinies
06-04-00 Psyche-experts Havelaar, Hoogduin en Kohnstamm verleggen hun grenzen
13-04-00 Nederlanders blijven WAO-ers discrimineren
20-04-00 De twee gezichten van Rabobank Interpolis inzake solidariteit
02-05-00 Stille dood van de medische sociale zekerheid?
26-05-00 Raadsels rond implantaten
14-06-00 GVB in Amsterdam geeft 550 'Melkert-baners' weliswaar een dienstverband, maar in loon voorlopig achtergesteld bij hun andere collega's
28-06-00 Obscure netwerken bij schadebehandeling
29-09-00 Voormalig Lisv-Arts Dr. Simon Knepper maakt van 'thuiskeuren' hoofdactiviteit. IKON-tv maakt half portret
02-10-00 Ik werd aangereden: Interpolis maakt geen haast en schakelt omstreden neuroloog in
07-12-00 Surprise: AOV-Verzekeraars openen zťlf de eigen put
07-12-00 35 jaar misbruik Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen WAM 1965
2001-2004 17 tuchtklachten: 14 straffen tegen psychiater Drs. S.J. Duinkerke
12-01-01 Rechtsstaat helpt Nationale Nederlanden 7 jaar tegen invalide tandarts: Advocatuur licht hem voor 102.000 euro op
22-02-01 Artsen stigmatiseren (on)bewust patiŽnt D. Na verzekeringsmedische kettingreactie dreigt een geruÔneerd leven
05-03-01 Steeds meer artsen in de kou bij arbeidsongeschiktheid: De getuigenis van huisarts Ton Luteijn
13-03-01 Open Brief hierover aan de Nederlandse Vereniging van Artsen en aan de Landelijke Huisartsenvereniging
30-05-01 WAO-voorstellen Donner met commentaren
21-02-02 Soap over WAO-stelsel duurt voort. SER-advies over nieuw WAO-stelsel
15-02-02 Verzekeraars, medici, fraude en de media
08-03-02 Falend toezicht op ziekenhuizen door Inspectie. SER lekt onwaarheid. Wordt medische zwendel in Duitsland wťl aangepakt?
03-05-02 Geeft premiebetaling recht op schade bij afwikkeling? Vragen bij beeldvorming over arbeidshandicaps
Nieuwe WAO-keuringspuinhoop (nog even) onder tafel?
24-05-02 Advocaten, artsen en General Accident sollen al 42 jaar met verkeersslachtoffer Julienne Pelser
21-06-02

Treurig resultaat van Megabanenmarkt. Uitkeringsgerechtigden de dupe

02-09-02 Turbulentie in de RABO-top. Hans Smits: derde topman die vertrok
19-09-02 De afschaffing van de WAO. Uitvoering een chaos?
09-12-02 Medicijnvergiftiging? Risico's van antidepressiva. Nefazodon/Dutonin per 1-4-2003 van de markt
07-12-02 Rechters kunnen falende deskundigen aanwijzen. Openbaarheid van tuchtrechtspraak?
21-01-03 Verzekeringsdrama: Therapeuten en Artsen niet veilig
27-02-03 Luchtballon-Economie: Advies o.a. Splits uw spaargeld boven 20.000 euro over rekeningen bij meerdere banken
21-03-03 "Verzekeraars zien letselschade als een spel". 6 jaar gesol met Sandy Martens (Axa, UAP en Claimcare)
04-04-03 Vervolg Axa, UAP en Claimcare
19-05-03 Mediation niet zo snel, deskundig, betaalbaar en objectief als wordt beweerd
24-06-03 Letselschade Convenant: Regres betaald, maar schade niet?
29-08-03 Letsel en Rampen: Uitwassen of oplossingen?
22-09-03 Schaadt kabinet economie?
31-10-03 Misstanden Pensioenen. Betaalde rechten in de verkeerde zak 
24-11-03 Stichting de Ombudsman brengt oud nieuws: Verzekeraars traineren schadezaken
16-02-04 UWV, verkwisting aangetoond en ... opnieuw ontkend
09-04-04 Uitvoering van de WAO tot vandaag. Straks hetzelfde resultaat van de WAO-herkeuringen als in 1996?
29-04-04

Misleiding door Verzekeraars en Tussenpersonen

19-06-04

AXA laat Sandy 43 jaar na het ongeval  nog in de kou staan

23-06-04 FNV: Bedrijfsarts voor de Rechter? Fooi voor werknemer. FNV volop zelf actief in verzekeringen
19-07-04

Bedrijfsartsen moeten onafhankelijk worden

26-08-04

Sommige schnabbelende journalisten stoppen

03-11-04

Verbod op Arbeidsongeschiktheids- en Letselverzekeringen straks niet meer nodig?

09-11-04 "Ik was glashelder verzekerd bij Interpolis. Later bleek ik een nummer, een stuk papier"
10-11-04 Centrale Raad van Beroep: WAO-keuring op losse schroeven
30-11-04 Platform Personenschade: Verzekeraars in NPP-site onvolledig
13-12-04 Ziekmakende WAO-Journalistiek in VPRO-Tegenlicht op 12-12-04
30-12-04 Aangiftes tegen Rabobank. Rabobank beschuldigt Bazelmans van laster, maar gaat niet naar de Rechter
26-01-05 Kunnen de WHO, de Gezondheidsraad en de dokters verdwijnen? Minister op de stoel van artsen en wetenschappers
14-03-05 Bericht van Verzekeraars en de 'vertaling'/ verklaring
06-04-05 NRC, cardioloog Fred Dekker, privť- Medisch Centrum Viken, Drs. G.M. de Vos, directeur
25-04-05 Klokkenluidende UWV-arts
04-05-05 Duizenden feitenberichten over de WAO samengevat
29-06-05 Samenwerking Stichting De Ombudsman en Interpolis
04-07-05 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) 1
08-08-05 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) 2 
24-08-05 Directeur UWV beschuldigt de raad van bestuur voor de Rechter van malversaties, geldverspilling, witwas-praktijken en vriendjespolitiek. 
31-08-05 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) 3 
13-10-05 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) slot 
19-12-05 VERZEKERINGSGANZENBORDSPEL: Speel en reis door het labyrint van schadebehandeling
04-01-06 Traineren Achmea, c.s. medische behandelingen?
04-01-06

Chaos declaraties nieuwe zorgstelsel

04-02-06 WIA:Zwakke werknemers gedumpt?
16-03-06 Advocatuur voor de sterken
13-04-06 Aan de bedelstaf door UWV?
18-05-06 Interpolis: 18 jaar schade-behandeling glashelder?
23-06-06 Corus zal je baas maar zijn: Gezin Kahlman: Letterlijk en figuurlijk ziek van gerommel in en om het staalconcern
10-07-06

Gedragscode Letselschade geslaagde vertragingsactie verzekeraars

22-11-06 Beleggingsverzekeringen kleden consumenten uit
10-01-07 Rechtbanken wijzen onbevoegde herkeuringen af
29-01-07 240 UWV-artsen genegeerd
01-04-07

Cees Bousardt overleden

08-06-07

Stilte over mensenrechten in Nederland

10-07-07

Verzekeraars houden moeite met de waarheid

08-01-08

Verzekeraars stellen tuchtraad in

06-03-08

Domeinnaam gekaapt; De rol van Interconnect, SIDN en Smartlogic

28-03-08

Pensioenverzekerden massaal bestolen

28-04-08

Interpolis en collega-"zakkenvullers"

10-11-08

Electronisch PatiŽntendossier: Nederlanders Vogelvrij?

23-01-09

De zaak Jansen Steur en de anderen

10-02-09

Onwillige, wankelende Verzekeraars, medeplichtige criminelen melden zich

01-06-09

Rabobank verwacht slecht(er) weer

10-06-09

Industrie, Apothekers en Verzekeraars?

19-06-09

Rabobank snijdt versneld in kosten

17-07-09 Tamiflu, Bijsluiter voor alle Nederlanders
26-08-09 Mexicaanse-Varkens-griepinenting: Gevaarlijke coctail van feiten
12-01-10 Over Verzekeraarszwendel en wolven in schaapskleren
30-06-10 UWV onder Curatele
29-07-10 Medicus geen verlengstuk van verzekeraar
01-10-10 Ethiek of .... ziek?
18-12-10 Britse Aegon solt met klanten
11-01-11 Versnijdingen in het Waterlandziekenhuis
20-04-11 Verhulde waarheid over kerncentrales
20-04-11 Knoeiende orthopeden en fabrikanten
07-09-11 Sint-Michielsgestel negeert (letsel)schade-waarschuwing
15-05-12 AnEurisma of Eurexit?
21-08-12 Bonussysteem voor artsen
19-09-12 Deutsche Bank in crimineel circuit?
09-10-12 Sascha Meyer al gelezen?
24-01-14 Niet onze Zorg?
20-11-14 Ziekmakende Ontslagprocedures?
19-04-15 Henk van R. rijdt fietser aan. Vindt schademelding maar onzin
06-11-15 Verschenen:  Letsel voor beginners
10-04-16 Verschenen: 2e Druk:  Letsel voor beginners
31-10-16 Onverzekerde ZZP-ers? Waaarom tůch?
03-03-17

CIRAN: De kunst van gezond zijn   tv-ZEMBLA, 1 maart 2017

11-04-17

NPO2: "In strijd met UWV"

 
Verantwoording openbaarheid
55 jaar blootgelegd
Bronnen verantwoording
Rapport praktijk verzekeraars
Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
Afschaffing van de WIA
Strategie van verzekeraars
Databanken van Professionals
Achmea Rabobank Interpolis praktijk

Opheffing Misbruik; Oplossing
Laatste nieuws
Ontvangers van het rapport
Bezoekers van website
Dank aan ...
Externe Links

Overzicht Site-Inhoud


E-mail sturen

04 januari, 2020