55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Achmea Rabobank Interpolis praktijk:
Overzicht van behandelingstactieken bij schade
Hoe verzekerden na arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel worden afgescheept met onzuivere behandeling en oneerlijke/onbillijke suggesties

 

I. Overzicht van onzuivere behandeling bij verkoop en schade

Bij gedupeerden blijken te vaak een aantal van onderstaande zaken:

 

VERKOOP

 • Onvolledige informatie bij de polisaankoop

 • Achteraf de polis in het voordeel van Interpolis uitleggen

 • Sommige rechten van verzekerde bleken in de voorwaarden niet vermeld

ONBILLIJKHEDEN. TOELATEN VAN MEDISCHE MALVERSATIES

 • Tussenpersoon Rabobank en Interpolis verwezen naar elkaar.

 • Na een jaar ziekte of letsel wordt het te duur en probeert Interpolis met alle mogelijke middelen van de schade of van de verzekerde af te komen

 • Medische en arbeidsdeskundige uitingen bevatten ongecontroleerde en ongecorrigeerde suggesties van (vermeende) gebeurtenissen en (veronderstelde) vroegere ziektes, over de jeugd, over de privť-situatie van de verzekerde, of ook over de karakterstructuur

 • Interpolis verwees soms naar omstreden keuringsartsen.

 • Of distantieerde zich van medische rapporten die haar onwelgevallig zijn. Of vertraagt zonder bericht inzage. Een van deze Interpolis-favorieten was vaste klant van het medisch tuchtcollege*)

 • PatiŽnten klagen frequent over verschillen in wat artsen hen mondeling meedeelden, met de door hen geschreven medische rapportages

WEGLATEN

 • Het recht op een door patiŽnt zelf aan te wijzen keuringsarts verzwijgen of frustreren

 • Dossiers - of gegevens daaruit - die (tijdelijk) zoekraken

INTIMIDEREN

 • De wens tot een door patiŽnt zelf aan te wijzen advocaat (rechtsbijstandspolis) frustreren

 • Op een cruciaal moment staken van de betaling aan de advocaat 

 • Wie tegen onrechtvaardige behandeling bezwaar aantekent ziet zich nadien in het medisch/verzekeringscircuit gestigmatiseerd

OVERIGE

 • Naar een favoriete arts verwijzen op een grote reisafstand

 • Aangezien wij u inmiddels als gezond beschouwden, zien wij de door u gemelde wijziging in uw gezondheid als een nieuwe ziektemelding. Tevens is de in de polis overeengekomen wachttijd is daarmee opnieuw ingegaan

 • Veel klachten over rechtsbijstandverzekering Interpolis, van velerlei aard

 • PatiŽnten ervaren het jojo-effect (Dossier 1850)

 • Ook wanneer meerdere Interpolis polissen tegelijk aanspreekbaar zijn loopt de afwikkeling vast

 • Rechters die dichter bij deze verzekeraar dan bij de verzekerde staan

 • Als vrouw ontvangt u een lagere schade-uitkering dan een man

II. Gedupeerden afgescheept met oneerlijke/onbillijke suggesties

Bij gedupeerden en/of hun begeleiders bleken een of meer van onderstaande suggesties. Zij werden gedaan door Interpolis zelf, maar ook door deze verzekeraar blijkbaar welgezinde (bank)tussenpersonen, artsen, arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs, advocaten en journalisten:

 

DOODDOENERS

 • De persoon die de garagedeur tegen u opende kon u niet zien. Daarom keren wij niet uit (Interpolis en ARAG in ‘Ook Dat Nog"’" 22 februari 1998)

 • Wij hebben uw brieven niet beantwoord. Nu werkt U niet mee

 • U kunt toch op uw rug werken! (arbeidsdeskundige L.J.P.A. van Gool van Interpolis)

 • U heeft uw bedrijf moeten staken, dus zeggen wij nu de verzekering eenzijdig op, zodat wij niet meer behoeven uit te keren

CAUSAAL GEGOOCHEL

 • "Conclusie: PatiŽnt met een psychiatrisch verleden"’ (Interpolis-favoriet Dr. J.P.C. Peperkamp in zijn onderzoeksrapport op 28 september 1994)

 • Er is iets met uw jeugd of uw karakterstructuur

 • Vroegere ziekte of ongeval is de oorzaak

 • WIJ hebben u vůůr toetreding goedgekeurd, en u werkte altijd gezond. Daarom moet U nu achteraf met medische rapporten bewijzen dat u vůůr uw ziekte gezond was

 • '... Wij hebben hier een levensgroot causaliteitsprobleem. ...' (vertaling: wij als Interpolis kozen een keuringsarts die het evidente verband tussen het ongeval en het letsel ontkende)

 • U was anders toch in uw beroep of in de markt vastgelopen

EIGEN SCHULD

 • U heeft klakkeloos een polis gekocht (freelance-journaliste E.V.)

 • Niet geluisterd, kleine lettertjes en/of brieven niet goed gelezen (suggestie van Mr. J. Beer voor RVU-tv en door anderen)

 • U heeft te hard gewerkt (journalist)

 • Uw bedrijf loopt niet goed

 • Uw bedrijf ligt nu eenmaal ongunstig

 • U gedraagt zich niet als dossier, maar als mens

 • Of erger nog: als zieke, en u verzet zich: U wordt nu beschouwd als querulant. U heeft nu een ‘"dossier met stip"’(advocaat)

GEGOOCHEL MET AANDOENINGEN

 • Het mag dan waar zijn dat u volkomen bent opgebrand, maar in onze terminologie bent u slechts overspannen, dat is volgens onze voorwaarden geen ziekte, maar een gebrek, en dus krijgt u niet uitgekeerd

 • 'Spijtig voor u is er niets gevonden. Waarnemingsuitval of concentratieverlies als gevolg van stress sluit ik niet uit' zo zei hij. 'Maar dat heb ik niet onderzocht. Maar als u wil kan ik u wel behandelen. Dan moet u maar een afspraak maken.' Aldus klinisch psycholoog Drs. B.R.M. Kuypers, lid van het NIP, tevens psychotherapeut. Ingeschakeld als 'onderaannemer' voor keuringspsychiater Drs. S.J. Duinkerke*), keuringsfavoriet van onder andere Interpolis. Deze 'doorschakeling' van patiŽnten en/of hun dossiers blijkt een door Interpolis gewaardeerde procedure

HET ANTWOORD SCHULDIG

 • Dit medisch rapport bevalt ons niet. Daarom negeren wij dit

 • Verdwenen:Rapport(en) en of machtiging(en) is/(zijn) door ons niet ontvangen

 • Wij vinden geen verslag van het medisch overleg waar u over spreekt

 • Wij kunnen het medisch geheim niet doorbreken

PARAPLU GAAT DICHT

 • U heeft op medisch advies uw bedrijf moeten verlaten, en dan ... keren wij niet meer uit

 • U meldde schade en raakte uit het arbeidsproces, dus is de polis en dus ook de schadebetaling beŽindigd

 • De plaats waar u zich tijdens het ongeval bevond valt buiten de dekking

DESGEWENST TRAINEREN WIJ TOT UW DOOD

 • Niet mee eens, dan gaat u toch procederen! (Mr. H. Meertens, Interpolis, 24 juni 1995)

 • ...Een eventuele procedure zal minstens 12 jaar duren en dan bent u al een oude man (advocaat Witte voor de Rabobank tegenover de gedupeerde ondernemer. Bron: Kees Huls, Heino, 30 januari 1998)

OVERIG

 • Uitvoeringsinstellingen zijn altijd de soepelheid zelf. Bij ons is dat anders: Niet zeuren! 

 • De onafhankelijkheid van de medicus is ons hoogste goed (Herman Wijffels, als voorzitter van Rabobank Interpolis)

 • Psychiater Drs. S.J. Duinkerke*) tijdens een keuring voor Interpolis suggereerde "...  een uitkering niet nodig te vinden, vanwege de aanwezigheid van 'spaarcentjes'". De rente daarover vond hij een goede oplossing "in plaats van een uitkering. ..." 

 • Ook als u een uitkering zou hebben gehad, dan zou deze door het bereiken van de eindleeftijd inmiddels zijn beŽindigd (claimgerechtigde is 59-jaar. Tekst op de Polis: eindleeftijd 65 jaar. Rabobank Interpolis wide zo alvast 6 jaar uitkering in de zak steken)

*) Tegen deze psychiater werden voor zover bekend tot 17 tuchtklachten ingediend, leidend tot 14 straffen: voorwaardelijke schorsing, waarschuwingen en berispingen

 

 

Dit overzicht is onvolledig. Meer informatie geeft:

 1. Dossier 1850 antwoord niet meer

 2. Overzicht van onregelmatigheden bij verzekeraars

 3. Een uitputtend overzicht? Downoad het gratis rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel

 

Kik op het plaatje voor meer inzicht:
het Verzekeringsganzenbordspel...

 

Meer over Achmea Rabobank Interpolis

Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

04 januari, 2020